Multidimensionale Kristal Master Opleiding

Bewust Zijn Centrum Apofyliet
10-09-2023
10:00
Lippenhuizen
Friesland
€ 122
ascensie
workshop


Multidimensionale Kristal Master Opleiding

Veel en veel meer dan alleen een Kristal Master opleiding om te (leren) werken met kristallen en hun energie en bewustzijn. Op de eerste plaats staat de ontwikkeling van jouw bewustzijn, want des te verder jouw bewustzijn open gaat, des te sensitiever wordt je en kunnen jouw blauwdruk kwaliteiten naar voren komen om belichaamd te worden.
Jij Bent de sleutel in het werken met kristal healing en – reading in welke vorm da ook, want alles valt of staat met de ontwikkelingsweg die jij doorlopen hebt en de reikwijde van jouw bewustzijn.
De kristallen zijn daarbij de spiegels die je helpen je bewustzijn verder te ontplooien en te openen voor steeds hogere bewustzijnslagen en – frequenties van jouw Godsbewustzijn. Door de samenwerking vanuit gelijkwaardigheid met de kristallen aan te gaan groei je in beide tegelijkertijd: in jouw bewustzijn, in je sensitiviteit voor kristal energieën en ga je steeds verder open om hen ’te verstaan’ en nog krachtiger samen te werken, voor welk doeleinden dan ook.
Het gaat om samenspel, gelijkwaardige verbinding en van daaruit ontstaat heel veel moois.

Lees hier verder: https://apofyliet.nl/multidimensionale-kristal-master-opleiding-2022-2023/
Evenement / Agenda delen: