7-7-7 Portaal & Magie van Isis

Bewust Zijn Centrum Apofyliet
07-07-2023
10:00
Lippenhuizen
Friesland
€133
ascensie
workshop


Activatie workshop: Het 7-7-7 Portaal en de Magie van Isis

In de energie van het 7-7-7 Portaal, welke een krachtige energie upgrade omvat, verzorg ik een krachtige, liefdevolle en diep helende activatieworkshop.

De frequenties van het 7-7-7 portaal bieden een drievoudige bekrachtiging van je scheppingskracht en uitlijning met de Akasha velden van je eigen Wezen. Vanuit hartgedragen en gegrond bewustzijn!

De 7-7-7 portaalenergie werkt diep in en vanuit de vrouwelijke blauwdruk en – scheppingskrachten binnen ons wezen. het hart met al haar kwaliteiten staat daarbij dan ook centraal. Dit wordt allemaal nader toegelicht tijdens deze workshop en uiteraard zulen we deze energieen via de afstemmingen ook heel bewust gaan ervaren.

De energie van deze dag zal ook gericht zijn op je eigen multidimensionale hart, de vrouwelijke Blauwdruk en de energie en magie van Isis. Deze zijn allen aan elkaar gelinkt en binnen je eigen bewustzijn aanwezig.
Kwaliteiten en bewustzijnsmogelijkheden, potentie en kennis die het Isis bewustzijn vertegenwoordigt houden belangrijke Sleutels in zich om je eigen multidimensionaal hart krachtiger te openen en te activeren en je vrouwelijke blauwdruk steeds krachtiger te her-inneren en te verankeren.

De Magie van Isis (in je Zelf) zal deze dag dieper gevoeld mogen worden, in de vele facetten waar dit bewustzijn voor staat. Dit leidt tot diepere bewustwording en heling van verwonde of afgescheiden Zijnsdelen.
De frequentie van Isis is een bijzonder krachtige en liefdevolle en de uitlijning met Sirius, Goddelijke Magie, Scheppingskracht, oer Moederenergie en oorspronkelijke Blauwdrukken die o.a. daarin aanwezig is zal in deze activatieworkshop dieper gevoeld en ervaren mogen worden.


Lees hier verder: https://apofyliet.nl/activiteit/magie-van-isis-en-7-7-7-portaal/
Evenement / Agenda delen: