Ascensie training

Esther Kleijn / Nohrah
24-07-2022
09:00
Buurtcentrum de Oude Woelhoek te Hellevoetsluis
Zuid-Holland
€ 125,-
ascensie
healing


Deze mooie eendaagse training is er op gericht je systeem op te schonen en te activeren. Het helpt je bij je ascensie proces en verdere bewustwording. Je word je bewuster van de maatschappij waarin wij leven. Er vormt zich een beter beeld van de invloed die de maatschappij, of de matrix, op ons heeft. Hoe deze onze “keuzes” beïnvloed zonder dat wij ons daar bewust van zijn. Het helpt je om dichterbij jezelf te komen, waardoor jijzelf weet wat goed voor jou is.

De matrix heeft invloed op de 4 lichaamsystemen. Daar is de opschoning in deze ascensie training op gericht.

Na de opschoningen gaan we met de chakra’s aan de slag en een aantal andere activeringen. Alles gaat in overeenstemming met het hogere zelf, de I am presence. Zo krijgt iedereen precies wat hij/zij hebben kan. De activaties helpen je om gemakkelijker om te gaan met de tijd waarin wij leven en hebben ook effect op je bewustwordingsproces. Het helpt je om bij jezelf te blijven. Door dichtbij jezelf te blijven, heeft de matrix minder grip op je en kan je bewuste keuzes maken.


Tijdens de opschoningen en activaties maak ik gebruik van de Mahatma energie. Mahatma energie is rechtstreeks afkomstig van de bron en is daarom zeer zuiver en puur. Ze is de hoogste ongeprogrammeerde energie die er is en neemt nog in kracht toe. De Mahatma energie beslaat het volledige spectrum van de bron. Dat betekent alle kleuren/ stralen die verbonden zijn met de bron/vader/moeder/God de Divine. Dit zijn 352 stralen waar Reiki er 1 van is. Deze energie kent ook de hoogste trillingsfrequentie en is nu voor ons beschikbaar. De energie harmoniseert en balanceert ons fysiek- en energetisch systeem. Door haar harmoniserende en balancerende werking is ze uitermate geschikt om tijdens opschoningen en activaties toe te passen. Alles verloopt daardoor vloeiend en geeft een diepe ontspanning.

Deze training is geschikt voor mensen vanaf ongeveer 18 jaar.


Inhoud training:
• Clearing (opschoning van je 352 chakra’s en 12 lichaam systemen en verwijderen van onder andere zware energieën en symbolen. Hieronder valt ook het symbool die bij de Reiki initiatie tussen het 7e en 8ste chakra wordt geplaatst. Dit symbool belemmert jou verbinding met je I am presence. Geef tijdens de opschoning in jezelf aan of je dit symbool wilt behouden. Jouw I am houdt hier dan rekening mee. );
• Anthakarana (regenboogbrug activering tot het volledige spectrum);
• Matrix clearing;
• Teachings: Matrix;
• Activatie Hogere Hart chakra;
• Kernangst matrix omzetten in Liefde;
• Activatie Lichtlichaam (Mer Ka Ba);
• Licht frequentie verhoging;
• DNA activering;
• Upgrading van de chakra’s met de Mahatma energie en de goddelijke lichtfrequentie.

Deze prachtige eendaagse training is ons gegeven door Senia Melchizedek en is een op zichzelf staande training. Wil je meer en zelf met de Mahatma energie aan de slag? Dan is er de prachtige driedaagse Mahatma Avatar van Synthese Practitioner!

De investering in jezelf is € 125,- inclusief thee met wat lekkers erbij.

Data voor deze workshop:

Hellevoetsluis: 24 juli 2022

Tijd: 9:00 – 17:00

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@Nohrah.nl
De training gaat door bij minimaal 4 deelnemers.

Let op! Het is helaas niet mogelijk om deel te nemen aan onze workshops indien je een ernstige psychische aandoening hebt zoals bijvoorbeeld schizofrenie. Ook bij epilepsie of een pacemaker is deelname helaas niet mogelijk. Dit omdat de energie elektro magnetisch is en daardoor een nadelig effect kan hebben. Neem bij twijfel contact met mij op.
Evenement / Agenda delen: