Presentatie: Het Grote Ontwaken, hoe bouwen we een nieuwe samenleving

John van den Bosch
07-07-2024
11:00
Earth-Smiles in Tiel
Gelderland
€ 17,50
naar draagkracht
community


Mijn niet aflatende passie voor de waarheid en mijn praktische instelling als ondernemer hebben mij gedreven om een simpele handleiding te schrijven om als mens uit de hedendaagse idiotie te kunnen stappen. Bijna elke stap heb ik zelf in de praktijk toegepast.

Weten waar we vandaan komen en welke hedendaagse factoren hierin een rol spelen is essentieel. Vervolgens neem ik u mee naar de werkelijke “bestaanswaarheid”. Ofwel de waarheid achter ons bestaan. Dit is zo essentieel omdat je geen echte plannen kunt maken die op leugens zijn gebaseerd.

Daarna neem ik u mee naar de nieuwe samenleving, en hoe die eruit kan zien, op de 7 gedefinieerde levensgebieden waar we duizenden jaren onderdrukking hebben ervaren. En dit met praktische oplossingen die haalbaar zijn en in de praktijk hun nut al hebben bewezen. De Coöperatie staat hierin centraal als het samenwerkingsvehikel bij uitstek.

Alles waarvan we droomden kan gerealiseerd worden.
De toekomst ziet er onwijs gaaf uit als we bereid zijn haar zelf met zijn allen te creëren.

Ik wil de presentatie zo interactief mogelijk maken zodat er veel ruimte is voor het beantwoorden van vragen.

Kijk op de website naar de inhoud van het boek:

1 Inleiding

1.1 Doel van dit boek
1.2 De Mens versus zijn Persoon
1.3 Hoe onze Geboorte Trust werd gestolen
1.4 Het gevecht om onze Ziel
Samenvatting hoofdstuk 1

2 De 7 Essentiële Levensgebieden vóór de Reset
2.1 Introductie
2.2 Financiën
2.3 Voeding en water
2.4 Gezondheidszorg
2.5 Entertainment
2.6 Spiritualiteit
2.7 Onderwijs
2.8 Seksualiteit
Samenvatting hoofdstuk 2

3 Organisaties die een belangrijke rol spelen
3.1 Rol van de Banken
3.2 Rol van de Overheid
3.3 Rol van Big Tech
3.4 Rol van Big Data
3.5 Rol van Big Pharma
3.6 Rol van Grote NGO’s
3.7 Reset is onvermijdelijk
Samenvatting hoofdstuk 3

4 Voormalige en huidige trends
4.1 Introductie
4.2 Agrarische samenleving
4.3 Handel samenleving
4.4 Industriële samenleving
4.5 Digitale samenleving Web 3.0, P2P
Samenvatting hoofdstuk 4

5 Het Grote Ontwaken, een paradigma verschuiving
5.1 Introductie
5.2 Het Grote Ontwaken
5.3 De Waarheid achter ons bestaan
5.4 Natural Law
Samenvatting hoofdstuk 5

6 De 7 Essentiële Levensgebieden ná de Reset
6.1 Introductie
6.2 Financiën
6.3 Voeding en water
6.4 Gezondheidszorg
6.5 Entertainment
6.6 Spiritualiteit
6.7 Onderwijs
6.8 Seksualiteit
Samenvatting hoofdstuk 6

7 Hoe kunnen we deze veranderingen faciliteren
7.1 De 4 pijlers voor hervorming
7.2 Economische insteek (Preston)
7.3 Financiële insteek (Wörgl)
7.4 Automatisering insteek (Stro)
7.5 De Coöperatieve insteek (Society 4.0)
Samenvatting hoofdstuk 7

8 Stappenplan Coöperatie oprichten
8.1 Oprichtersgroep en Missie
8.2 Organisatievorm en Visie
8.3 Statuten en Beleid
8.4 Bestuur en Commissies
8.5 Oprichtingstraject Coöperatie
Samenvatting hoofdstuk 8

9 Mogelijkheden van een Coöperatie
9.1 Inbrengen Fiatgeld
9.2 Inbrengen Goederen
9.3 Inbrengen Talent
9.4 Lokaal verwerven
9.5 Lokaal verrekenen
9.6 Lokale Markt opzetten
9.7 Gezamenlijk extern inkopen
9.8 Mentale en Spirituele training
Samenvatting hoofdstuk 9

10 Succes vastleggen en samenwerken
10.1 Vastleggen Beleid van de Coöperatie
10.2 Opzetten andere lokale Coöperaties
10.3 Samenwerken en handelen
10.4 Kennis delen
10.5 Werkgebieden Coöperatie
Samenvatting hoofdstuk 10

11 De Samenleving na de Reset
11.1 Herverdeling van bezittingen
11.2 Humanitaire projecten
11.3 P2P samenleving
Samenvatting hoofdstuk 11

12 Slotwoord
12.1 Hoe nu verder?

Locatie: Earth-Smiles
Zuiderhavenweg 6, Tiel

Website: www.hetgroteontwaken.com
Evenement / Agenda delen: