ONLINE groepshealing: 9D Hoogste Liefde in innerlijk kind & seksualiteit

Elohim Centre
11-07-2024
19:30
ONLINE
Online
€27,50
vroegboek korting
healing
meditatie


Online gechannelde groepshealing; elke maand op donderdagavond van 19.30 - 20.30 uur

De activatie van ons 9 dimensionale ziele-Lichtlichaam brengt de hoogste Liefde en Creatiekracht in onze geslachtsorganen. Het gebied van ons volledig potentieel aan Liefde en scheppingskracht. Eerst zullen onze geslachtsorganen, psychisch-, relationeel- en emotioneel lichaam zich bevrijden van de vele levensgeschiedenissen aan angst, dominantie, karma en misbruik. Na voldoende innerlijke groei en integratie kunnen we na de transmissie leven vanuit onze ware Natuur en eenheidsbewustzijn. In Eenheid met alle mensen en Rijken. We ervaren dan het leven van binnenuit als paradijselijk en creëren automatisch overvloed en welzijn.

In overvloed leven
Als voldoende innerlijke groei en integratie plaats heeft gevonden, kunnen we na de groepshealing leven vanuit onze ware Natuur en eenheidsbewustzijn. Eenheid met alle mensen en Rijken, zowel als op alle lagen in onszelf.
Innerlijke kind, emoties, relaties en seksualiteit

De 9 dimensionale Kosmische frequenties van het sterrenbeeld Kreeft komen op het hoogste niveau binnen tijdens de transmissie. Het zal door de huidige sterren-constellatie nu iedereen helpen om de ultieme Liefde en scheppingskracht te belichamen tot in het 2de chakra. Het gebied van innerlijke kind, emoties, relaties en seksualiteit kan (Goddelijk) verlicht worden.

Ultieme scheppingkracht en (lichamelijke) Liefde
De groepshealing activeert de 9de dimensie in ons nadat we eerst voelbaar afgestemd worden in ons 6 dimensionale Zelf. Hierdoor zal ultieme daadkracht en (lichamelijke) Liefde binnenkomen in ons persoontje.

Door het belichamen van de 6de dimensie tot en met de 9de dimensie in onze buik en 2de chakra, worden we vrij van astrale verklevingen uit het verleden, oude gedragspatronen en persoonlijke reacties.

Naarmate onze hogere dimensies of ziele-lichtlichamen meer deel uitmaken van ons persoonlijk leven, kleven de celherinnering van seksuele en relationele dominantie, pijn, manipulatie en angst minder en worden we vrijer en minder reactief.

Lees meer en meld je aan: https://www.elohlm.nl/BxVvdBeF

***

Elke maand wordt vanuit het Elohim Centre van 19.30 uur tot 20.30 uur één van de grootste en diepgaande helende channelings van Nederland en België gegeven. Te volgen via tablet, computer, smartphone met WiFi verbinding of live in Veelerveen (Gr). Door de kracht van de groep en de afstemming op de sterrenstand tijdens de uitzending, is de zelfrealisatie healing vele malen sterker dan individueel. Je ontvangt de meest up-to-date energie voor jouw ontwikkeling en geluk! Los te volgen of als kortingspakket van 5 keer (datum zelf te bepalen).

Joke channelt alle meditaties en kosmische healingen. Zij stemt zich af als kanaal voor de Bron. Universele Krachten zoals aartsengelen, Moeder Aarde, star beïngs, Sananda, Sanat Kumara en natuurspirits, spreken en helen door de Joke heen en benoemen waar ze aan werken. Dit gebeurt in afstemming met de Bovenwereld en alle aanwezigen.

Tijden:
Donderdagavond 19.30 - 20.30 uur

Toekomstige data:
11 juli: 9D Hoogste Liefde in innerlijk kind & seksualiteit
1 augustus: Je 7D kosmische Zelf, Farao en Deva-bewustzijn in je innerlijk kind
5 september: 15D Onvoorwaardelijke Liefde en je Godsvonk dalen in buik en basis
17 oktober: 5D, Ondanks velden van verdriet, strijd, verlatenheid je LIEFDE, Go(e)dheid, Missie leven
14 november: Je 12 Dimensionale stralende Engel-mensdeel activeert
12 december: Ontwikkeling van subtiel, tot kristallijn, verlicht en Goddelijk bewustzijn

Kosten
€27,50 (vroegboekprijs per keer)
€35,00 (reguliere prijs per keer)
€109,00 (kortingspakket voor 5 groepshealingen naar keuze)

Lees meer en meld je aan: https://www.elohlm.nl/BxVvdBeF
Evenement / Agenda delen: