Online Intensive Develop Your Intuition – Reading and Shamanism

Center for ECOintention
07-06-2024
14:30
Online Intensive
Online
€1.099,-
ascensie
workshop


ONLINE INTENSIVE 'DEVELOP YOUR INTUITION' - READING & SJAMANISME

Wil je aura's leren lezen, welke informatie neem je daarin waar? Wil je meer vertrouwen op je intuïtie?
Reis met het bewustzijn van een adelaar en een jaguar. Krijg meer inzicht in levensvragen en ontdek je vier kamers in de onderwereld...

>> Doe mee met Part 2 'Reading' en Part 3 'Sjamanisme' van de Zoom cursus 'Develop Your Intuition'.

In deze, live gegeven, online cursus leer je de basics om je intuïtieve vaardigheden verder te ontwikkelen. Krachtig, magisch en tijdloos.
De cursus bestaat uit 3 delen. Stap voor stap verdiep je intuïtie, je healing- en readingvaardigheden en sjamanistische kennis. Volg alles vanuit je eigen comfortabele stoel.

Part 1 - HEALING
(Deze cursus is al gestart. Je bent uitgenodigd om deel te nemen aan Part 2 & 3).

Part 2 - READING
Readen is het waarnemen van kleuren en beelden in de aura van iemand anders. Leer te vertrouwen op je eerste ingeving, en leer hoe je het duidt en het verwoordt. Verbeter je intuïtie en krijg meer inzicht in jezelf, want je eigen patronen worden je gespiegeld.

Part 3 - SJAMANISME
Ontmoet je krachtdier. Reis met het adelaars- en slangenbewustzijn. Maak contact met de kracht van de jaguar en de kolibri. Ontmoet je poortwachter en betreed de vier kamers in de Onderwereld. Vind je schatten en herschrijf je zielscontracten.

Elk Part bestaat uit 2 weekend-Intensives (1 weekend per maand) van vrijdagmiddag tot zondagmiddag. Dit maakt dat je geconcentreerd kunt werken. Het zal je persoonlijke ontwikkeling en je innerlijke groei versnellen.

Part 2 - 7, 8, 9 juni & 5, 6, 7 juli
Part 3 - 6, 7, 8 september & 4, 5, 6 oktober

Tijden:
Vrijdag: 14:30-17:30 - Pauze - 18:30-21:30
Zaterdag:09:30-12:30 - Pauze - 13:30-16:30
Zondag: 09:30-12:30 - Pauze - 13:30-16:30

Deelname is mogelijk als je een blok Intuitieve Ontwikkeling hebt gevolgd, of als je ervaring hebt met healingtechnieken, zoals Reiki, Therapeutic Touch, Quantum Touch etc.

Heb je vragen? Kijk op www.ecointention.com, www.developyourintuition.net of bel 06-418 40 555.
Direct inschrijven? https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmKOZ-Yhu1RyVBIHOwsukkGpbixlvDTGUMmMvesLtJ1zDHmg/viewform
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ONLINE INTENSIVE course 'DEVELOP YOUR INTUITION' - READING & SHAMANISM

Do you want to learn to reads auras, perceive what information is hidden in them? Fully trust your intuition?
Do you want to travel with the consciousness of the eagle and the jaguar? More insight into your life questions and discover your four chambers in the underworld?

>> Join Part 2 'Reading' + Part 3 'Shamanism' of the Zoom course 'Develop Your Intuition'.

This online course covers the basic principles to develop your intuitive skills. These are powerful, magical, and timeless. The course consists of three parts. Step by step you deepen your Intuition, and enhance your healing, reading and shamanism capacities.

LEARN THE BASICS:
* Part 1 - HEALING
(This part has started already. You are welcome to join Part 2 and 3) :

• Part 2 – READING
Reading is perceiving colors and images in the aura of another. Trust your first impression, learn how to clarify and express it. Improve your intuition and get more self-insight because your own patterns are mirrored.

• Part 3 – SHAMANISM
Meet your power animal. Travel with eagle and snake consciousness. Connect with the force of the jaguar and the hummingbird. Meet your gatekeeper and open the four rooms in the Underworld. Find your treasures and rewrite your soul contracts.

Each part covers two weekend intensives in a one monthly rhythm from Friday afternoon to Sunday afternoon. This allows you to work concentrated and will speed up your personal development and inner growth.

Part 2 - June 7, 8, 9 & July 5, 6, 7
Part 3 - September 6, 7, 8 & October 4, 5, 6

Times
Friday: 2:30-5:30 PM - break - 6:30-9:30 PM, CET
Saturday: 9:30-12:30 - break - 1:30-4:30 PM, CET
Sunday: 9:30-12:30 - break - 1:30-4:30 PM, CET
Follow all from the comfort of your home.

Participation is possible if you have taken a block of Intuitive Development or have experience with healing techniques such as Reiki, Therapeutic Touch, Quantum Touch etc.

Questions? contact us at www.ecointention.com, www.developyourintuition.net, or call +31 641 840 555.
Want to subscribe immediately? https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmKOZ-Yhu1RyVBIHOwsukkGpbixlvDTGUMmMvesLtJ1zDHmg/viewform .
Evenement / Agenda delen: