Be-Licht de schaduw

Bewust Zijn Centrum Apofyliet
19-04-2024
10:00
Lippenhuizen
Friesland
€399
ascensie
nieuwe-aarde


Je eigen Lichtend Zijn en Meesterkwaliteiten her-inneren
Deze tijd vraagt om steeds dieper de spiegelingen van buiten binnen je zelf te (h)erkennen. Het steeds uitreiken daarbij naar ‘verlichte geesten’ zoals Lichtmeesters of Engelen is dan ook een bezigheid die niet alleen steeds meer bij de ‘oude wereld’ hoort. Maar houdt ook wezenlijke gevaren in. Want wie weet werkelijk ‘wie je aan de lijn hebt’ en wat de intenties van ‘diegene’ zijn?

Als mens zijn we in ons perspectief nog niet altijd vlekkeloos helder. We zien nog niet alles vanuit verruimd of oorspronkelijk bewustzijn. Dat is juist wat we aan het leren zijn en waarin we groeien.
Maar dat betekend ook dat we het als mens vaak al lastig vinden om alleen al te onderscheiden wat intenties van een ander mens zijn. Laat staan dat we bewust weten en voelen wat intenties zijn van Lichtwezens of Lichtmeesters die zich aandienen, willen assisteren en of de groei willen dienen.

Natuurlijk is daar heel veel aan licht en zuiver bewustzijn. Maar de andere kant van de medaille is even reëel. En vaak wordt dat vergeten, genegeerd of subtiel en onbewust weg gedrukt.

Dat kan betekenen dat je in lastige situaties terecht kan komen waarin negatieve beïnvloeding, manipulatie, onderdrukking of stagneren kunnen optreden. Dat kan resulteren in veel ondermijning, tegenwerking en angstige ervaringen met donkere energieën. Waarin je verder weg van jezelf beweegt i.p.v. dichter bij je Zelf komt.
Daar waar je je innerlijke Meester (en Engelen) kwaliteiten weer gaat her-inneren, wordt dat een ander verhaal. Je tapt dan uit eigen Bron en onderhoudt het lijntje met eigen Wezensdelen en – kennis en loop je niet de kans misleidt te worden.

In de volgende twee 3-daagse trainingen mogen deze en veel meer van deze aanverwante zaken belicht worden. Mijn intentie is niet alleen beide kanten van de medaille te verhelderen (binnen je zelf) maar je ook te ondersteunen in het hervinden van je eigen lijn, kwaliteiten en knelpunten. Om in jouw stralende zijn weer steeds meer naar voren te stappen, in je mens-zijn. Vanuit een zuivere verbinding waarin je jouw meesterkwaliteiten op aarde in kunt zetten en kunt belichamen.
Waarbij oude onzuiverheden verhelderd en geheeld worden, en je lichtkracht toeneemt. Waarbij veilige verbindingen met hoger bewustzijn , wijze meester(kwaliteiten) en grootser perspectief naar de voorgrond mogen treden. Vanuit jouw bewustzijn, zonder iets buiten je waarvan je nooit 100% zeker bent of het zuiver is met goede intenties of niet.

In de 3-daagse training Leef je Lichtmeester en Engelen Bewustzijn gaan we dieper onze eigen lijn met Bron herstellen en leer je verschillen voelen/ kennen tussen externe en interne Meesterkwaliteiten en hoe je deze inzetbaar en toepasbaar maakt binnen jouw leven en groeiweg.

In de 3-daagse training Be-Licht de schaduw gaan we dieper onderzoeken welke schaduw aspecten reëel vertegenwoordigd zijn in ons zelf, de ander, de wereld, de schepping en welke invloeden deze op ons Zijn en onze groei kunnen hebben. Het staat in het teken van bewustwording en healing van ondermijnende schaduwlagen die je groei inperken of stagneren.
Beide aspecten zijn essentieel van belang in deze veranderende wereld, waarin veel onbewuste schaduw naar de voorgrond treed, uitgeleefd wordt en aan het licht komt. Op alle lagen van bestaan! Van mens-zijn tot energetisch tot in de hogere sferen van (on)bewustzijn.
Daar waar steeds meer mensen binnen zich zelf dit essentiële onderscheid en groei kunnen doorlopen, des te meer trillen we dit ook collectief aan om bewustwording en heling te kunnen creëren!
Wil je dus echt dieper opschonen, helen, bewust worden en in jouw authentieke Oorspronkelijke kracht gaan staan een enorme opstap naar verdere bewustzijnsgroei en manifestatie van jouw Meesterschap op aarde.

Meer informatie over deze beide trainingen (die los van elkaar te volgen zijn) vind je hier:

15 t/m 17 maart 2024: Leef je Lichtmeesterschap op aarde
https://apofyliet.nl/.../lichtmeesters-en-engelen.../

19 t/m 21 april 2024: Be-Licht de schaduw
https://apofyliet.nl/activ.../be-licht-de-schaduw-intensive/

Ik hoop je hier te mogen ontmoeten!

© Willemien Timmer
Bewust Zijn Centrum Apofyliet
Evenement / Agenda delen: