Kerstlezing Rozenkruis

Rozenkruis Hilversum
19-12-2023
20:00
Centrum Hilversum
Noord-Holland
€ vrijwillig
Uncategorized


Op 19 december van 20.00-22.00 uur is er bij het Rozenkruis Hilversum een kerstlezing met de titel:

Kiezen voor een ander perspectief - Kun je ruimte in je vrijmaken voor het licht?

Kun je ruimte maken voor de gedachte dat de kernkracht van het licht, als een lichtvonk, binnenin je is? Kun je je voorstellen dat je van gezichtspunt, van standpunt verandert? Dat je niet langer de wereld waarneemt vanuit een ‘ik’ maar vanuit het licht?

Een perspectief laat één kant zien terwijl er veel perspectieven mogelijk zijn. Meestal kijk je vanuit je eigen standpunt, vanuit eigenbelang naar iets, soms vanuit het belang van een groep. Het licht beschijnt alles van alle kanten en kan zo alle perspectieven, alle kanten en visies, omvatten. Ieder moment kun je ervoor kiezen om te kijken vanuit het perspectief van het licht. Zo open je je bewustzijn voor dat wat je eerder niet zag en zie je meer samenhang en eenheid.

Kijken vanuit het licht maakt de lichtgeboorte in het hart mogelijk. Het Bijbelverhaal kun je als volgt lezen: Maria is de stille en reine plek in het hart waar het Christuslicht geboren wordt. Jozef de timmerman is het beeldend vermogen dat bouwt aan de innerlijke tempel. Vanuit het Oosten brengen drie helpende krachten, de drie wijzen, hun geschenken mee voor het prille licht in het hart. Het goud van de wijsheid, de wierook van de liefde en de mirre van de genezing.

Wil je je hierin verdiepen, dan ben je van harte welkom bij deze lezing.

Deze lezing is vrij toegankelijk. Het begint om 20.00 uur en is afgelopen rond 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee. Vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Adres: Koninginneweg 41, 1217 KT Hilversum.

Datum: 19-12-2023 , adres: Koninginneweg 41, 1217 KT Hilversum. Meer informatie zie website www.rozenkruis.nl/hilversum en https://www.facebook.com/SchoolvanhetRozenkruisHilversum/
of bel met 023-5186185
Evenement / Agenda delen: