Soul, Sound & Silence | Stilte retraite maart 2024

Welcome Home
07-03-2024
18:00
Welcome Home Bewustzijnscentrum
Limburg
350
naar draagkracht
meditatie
retreat


Treed binnen in de diepte van je Zijn tijdens onze Verdiepende Soul, Sound & Silence retraite

Wat: Verdiepende Stiltedagen met Sound Circles
Wanneer: 7 maart t/m 10 maart 2024
Waar: Baexem, Limburg
Investering: €350,- / €570,- / €690,- (Op basis van laag, gemiddeld en hoog inkomen)

Onze Sound Circle is een reis van diepgaande verbinding en zelfexpressie, waar je stem de vrijheid krijgt om te openen en klanken je lichaam zullen ontladen en opladen.

Ervaar Stilte, Klank & Bewustzijn

Deze retraite biedt een verrijkende ervaring van Stilte gecombineerd met diepgaande klankreizen, gericht op bewustwording en innerlijke groei. Hier kun je loslaten, reflecteren en de essentie van pure aanwezigheid verkennen.

Programma Overzicht:

– Donderdag: Voorstellen, Verbinding en Gezamenlijke Klankcreatie
– Vrijdag: Reflectie en Loslaten
– Stille Zaterdag: Rust en Diepe Stilte
– Zondag: Integratie en Intenties

Dompel jezelf onder in de stilte om je wortels dieper in jezelf te verankeren. Deze retraite biedt de gelegenheid om puur Bewustzijn te verkennen, waardoor een gevoel van innerlijke vrijheid ontstaat en je kunt bijdragen aan een wereld van Liefde en Harmonie.

Diep Bewustzijn in de Stilte Ervaren!

Maaltijden worden met zoveel aandacht en liefde bereid. Geniet van de overheerlijke maaltijden van Tjitske Willemsma en laat je meevoeren door de kracht van de natuur.

Laat deze retraite fungeren als een poort naar innerlijke vrijheid en een dienende bijdrage aan een wereld vol Liefde en Harmonie.

Wat Mee te Nemen:

– Jezelf en een open geest.
– Een muziekinstrument (optioneel).
– Een notitieboek en pen.
– Warme kleding en eventueel eigen beddengoed (optioneel bij te boeken i.v.m. duurzaamheid).

Als er nog bijzonderheden zijn waar wij rekening mee dienen te houden dan kun je dat aangeven bij het registreren of contact met ons opnemen.

– – – – – – – ENGLISH – – – – – – –

Enter the depths of your Being during our Deepening Silence Days with the Soul, Sound & Silence retreat

This unique retreat offers a space for awareness and inner development, enriched with the magic of sound and silence.

What: In-depth Silent Days with Sound Circles

When: November 30 to December 3, 2023

Where: Baexem, Limburg

Investment: €350 / €570 / €690 (Based on low, average and high income)

Sound Circle: A journey of profound harmony and self-expression, where your voice is given the freedom to open and sounds will discharge and recharge your body.

Experience Silence, Sound & Consciousness

This retreat offers an enriching experience of Silence combined with profound sound journeys, aimed at awareness and inner growth. Here you can let go, reflect and explore the essence of pure presence.

Program Overview:

– Thursday: Proposals, Connection and Sound Creation

– Friday: Reflection and Letting Go

– Holy Saturday: Peace and Deep Silence

– Sunday: Integration and Intentions

Immerse yourself in the silence to anchor your roots more deeply within yourself. This retreat offers the opportunity to explore pure Consciousness, creating a sense of inner freedom and contributing to a world of Love and Harmony.

Everything is taken care of with the utmost love and attention. Meals are prepared with so much attention and love. Enjoy Tjitske Willemsma’s delicious meals and let yourself be carried away by the power of nature.

Let this retreat act as a gateway to inner freedom and a serving contribution to a world full of Love and Harmony.

What to Bring:

– Yourself and an open mind.

– A musical instrument (optional).

– A notebook and pen.

– Warm clothing and possibly your own bedding (optional to book for sustainability).

If there are any details that we should take into account, you can indicate this when registering or contact us.
Evenement / Agenda delen: