Sound Circle

Welcome Home
24-11-2023
19:30
Welcome Home Bewustzijnscentrum
Limburg
€25
healing
muziek, zang en dans


“In geen enkel melkwegstelsel zijn er snaren die een mooiere klank kunnen voortbrengen dan de klank van het lied van de menselijke ziel“.

– Anastasia –

In deze magische en veilige bedding nodigen we je uit om je eigen stem te laten horen.

Begin met het verbinden met jezelf en laat dan samen met anderen prachtige klanken ontstaan. Wanneer je de vrijheid van zelfexpressie ontdekt in je stem, zul je merken dat dit zich uitstrekt naar andere gebieden van je leven.

Het is jouw unieke stem die de wereld wilt horen!

Stap binnen in een betoverende wereld van muziek, klank en verbinding. De Sound Circle maken we samen tot een mooi geheel. Je wordt meegenomen op een meditatieve reis waar je lichaam resoneert op de harmonische tonen van diverse instrumenten en Songs uit het hart. Vanuit deze afstemming ontaard de Sound Circle in een feestje!

Door de trillingen van de klanken voel je hoe je lichaam tot leven komt, wat leidt tot een diepe staat van rust en sereniteit. Dit bevordert de doorstroming in zowel je lichaam als geest, waardoor je jezelf ontlaad en weer oplaad.

De inloop is vanaf 19.00 uur en de circle start om 19.30 uur en duurt ongeveer 2,5 uur.

– – – – – – – – – – ENGLISH – – – – – – – – – – – – –

“In no galaxy are there strings that can produce a more beautiful sound than the sound of the song of the human soul” -Anastasia-

In this magical and safe bed we invite you to make your own voice heard.

Start by connecting with yourself and then let beautiful sounds arise together with others. When you discover the freedom of self-expression in your voice, you will find it extends to other areas of your life. It’s your unique voice that the world wants to hear!

Step into an enchanting world of music, sound and connection.

Together we make the Sound Circle into a beautiful whole. You will be taken on a meditative journey where your body resonates to the harmonic tones of various instruments and songs from the heart. From this coordination, the Sound Circle often turns into a big celebration!

Through the vibrations of the sounds you feel how your body comes to life, leading to a deep state of peace and serenity. This promotes flow in both your body and mind, allowing you to discharge and recharge.

Walk-in starts at 7:00 PM and the circle starts at 7:30 PM and lasts approximately 2.5 hours.

Welcome Home!
Evenement / Agenda delen: