Boekpresentatie: Wij zijn veranderlingen

Jacques de Wit
06-08-2023
14:00
Op Hodenpijl
Zuid-Holland
gratis entree
nieuwe-aarde


Op zondag 6 augustus presenteert Jacques de Wit zijn nieuwe boek Wij zijn veranderlingen. De problemen waar Nederland voor staat kennen een veel langere aanloop en zijn geen ad-hoc erupties. In zijn boek Wij zijn veranderlingen probeert auteur Jacques de Wit duidelijk te maken dat bewegingen zoals ontzuiling, marktwerking en neoliberalisme aan de basis liggen van de vele problemen waar wij heden ten dage mee geconfronteerd worden. Jammer genoeg zien we weinig tot geen maatschappelijke discussies over deze dieperliggende oorzaken en gaan we voorbij aan het besef van de wet van causaliteit. Het wordt wellicht tijd die systemen zelf onder de loep te nemen. We dreigen anders aangeland te blijven in een wereld waarin we de systemen niet durven om te gooien en pleisters blijven plakken. Albert Einstein verkondigde het al: nog nooit konden oplossingen komen uit de systemen van waaruit de problemen zijn voortgekomen.


Praktische informatie:
Datum: zondag 6 augustus
Aanvang: 14:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur)
Toegang gratis, wel graag vooraf aanmelden.

Aanmelden
Dit evenement kan niet via ons systeem gereserveerd worden. Aanmelden voor deze boekpresentatie kan via de website van Op Hodenpijl
Evenement / Agenda delen: