Karma en reincarnatie – persoonlijke ervaringen

Christengemeenschap Arnhem
15-06-2024
10:00
Johanneskapel, Brugstraat 5, Arnhem
Gelderland
vrijwillige bijdrage
Uncategorized
workshop


Interactieve lezing: ‘Karma en reïncarnatie; persoonlijke ervaringen’

In deze tijd staan veel mensen er open voor dat er zoiets bestaat als reïncarnatie, en daarmee samenhangend in relatie tot die opvolgende levens het bestaan van karma.
Het is een uitdaging om die begrippen verder te concretiseren en op hun consequenties te bezien: wat in je reïncarneert dan wel? En hoe zou karma in de praktijk kunnen werken?
Karma is niet zoiets als straf voor wat je misdaan hebt een vorige keer: het is meer een vorm van herkansing, en een weerstand die de mogelijkheid geeft nieuwe kracht aan te ontwikkelen.

Na een inleiding over het thema zullen we stilstaan bij ervaringen van deelnemers, die vermoeden dat hun ervaring iets karmisch heeft, en daar onderzoekend naar een achtergrond kijken. Zo leren we meer van elkaar en van de mogelijke wetmatigheden. Dan groeit de verwondering voor de grootsheid van het leven.

Gepensioneerd arts Jaap van de Weg neemt ons mee in zijn levendige inzichten door onderzoek en laat ons beleven hoe onderzoek gedaan kan worden.

datum: zat. 15 juni
tijd: inloop 09.45 uur, aanvang 10.00 uur, einde 12.30 uur
locatie: Johanneskapel, Christengemeenschap Arnhem (dit is een 'woonhuis')
deelname: vrijwillige bijdrage
Evenement / Agenda delen: