Helen en heling in het Aquariustijdperk: op basis van liefde, licht en compassie

Integrale Coaching en Inspiratie Willy van Berkel
02-10-2024
09:30
Sint-Oedenrode
Noord-Brabant
zie event
healing
nieuwe wetenschap


Welkom!

In deze zesdaagse training (3 modules) nodig ik jou uit om samen met mij en andere therapeuten te (her-) ontdekken en te her-inneren hoe je kunt helen en heling kunt bieden vanuit Liefde, Licht en Compassie; de ingrediënten van het Aquariustijdperk.
Vanuit wie JIJ bent, jouw eigen kennis en kunde, jouw eigen innerlijke waarheid, jouw eigen wijsheid en jouw eigen innerlijke stem. Om gewoon te kunnen ZIJN.

We zijn namelijk massaal afscheid aan het nemen van onze oude manier van samenleven en onze oude systemen. Om plaats te maken voor de nieuwe wereld, die wij nu al, individueel aan het scheppen zijn. Door te leven vanuit ons hartgedragen bewustzijn, onze uniekheid, onze unieke Meesterkracht. Zodat we straks rust en harmonie kunnen ervaren in onszelf en in ons collectief. Niet alleen voor een select groepje mensen, maar voor echt iedereen.

Voor alle energetisch therapeuten, systeemwerkers, lichtwerkers, hulpverleners, artsen.

Overgangsklachten. We zitten nu massaal in een overgangsfase: de overgang van ons ‘oude’ 3e dimensionale bewustzijn, naar ons 5e dimensionale bewustzijn en verder. Dit heeft gevolgen voor wie we zijn, hoe we ons voelen en hoe we ons verhouden tot anderen. Ook in onze ondersteuning en begeleiding van onze cliënten.

Om jou extra handvatten te geven in deze overgangstijd, heb ik een training ontwikkeld, die jou en je cliënten ondersteunt in deze overgangsperiode. Met extra modules en protocollen die jouw eigen manier van werken verder verdiepen.

Doel van de bijscholing: Om de aspecten die horen bij de 5e dimensie en haar hartgedragen bewustzijn, te integreren in jouw eigen, unieke, specifieke manier van kijken en werken als energetisch werker en behandelaar. Om van daaruit anderen liefdevol te ondersteunen in en naar deze nieuwe tijd. En natuurlijk de klachten te herkennen en te behandelen die horen bij de overgangstijd van de 3e naar de 5e dimensie, zoals ongehechtheid, instabiliteit, misselijkheid, spierpijnen. En natuurlijk allerlei angsten en benauwdheden.

Snellere technieken. De bewustzijnsvergroting van de 3e naar de 5e dimensie houdt ook in dat we op een andere manier onze cliënten gaan begeleiden en behandelen afhankelijk natuurlijk van wie jij bent en wat jouw intentie is. Met nieuwe thema’s, met andere, snellere, technieken. En vooral: met jouw eigen unieke wijze van helen en heling. De dimensies zijn zich steeds meer aan het integreren, wat inhoudt dat we steeds makkelijker gebruik kunnen maken van hogere frequenties in onze sessies. We zullen steeds vaker gaan merken dat er nieuwere, makkelijker manieren van helen zijn en dat de ‘oude’ manieren niet meer werken.

Nieuw chakra- en aurasysteem. Daarnaast is het ook zo dat we een nieuw energetisch kristallijn chakrasysteem hebben gekregen eind 2020. We werken nog steeds met de 7 chakra’s die van oudsher allemaal op ons lichaam zaten, maar sinds eind 2020 zijn onze overige aardse en kosmische chakra’s in ons lichamelijke chakrasysteem geïntegreerd. De plaatsing van de chakra’s in en buiten ons lichaam en hun interpretatie is hiermee veranderd. We voelen ons steeds meer een kosmisch aardemens, steeds meer verbonden met de aarde en de kosmos.

2 en 16-10: Onze nieuwe focus op bewustzijn, ons lichaamsbewustzijn in deze overgangstijd en angsten, trauma's.
30-10 en 13-11: Ons nieuwe kristallijne energielichaam, onze wedergeboorte van onze ziel via ons hartgedragen bewustzijn
27-11 en 11-12: Onze wedergeboorte als kosmisch aardemens en onze herinnering van onze multidimensionale delen

Wil je deze training uitbreiden met het leren werken met NEI protocollen, dan is er de mogelijkheid om vantevoren een basis NEI sessie te leren. En eventueel het leren werken met een pendel/biotensor (wanneer je niet een instrument als dit beheerst).
21-8: Leren werken met een pendel/biotensor
4 en 18-9: Leer een basis NEI sessie geven
zie eventueel www.willyvanberkel.nl
Evenement / Agenda delen: