Tijdloze Wijsheid

Stichting Estia
25-04-2024
19:30
Ons Trefpunt Rosmalen / Den Bosch
Noord-Brabant
€15,00


Lezing door Eric Huysmans over zijn boek Tijdloze Wijsheid. Zijn boek betreft de tijd overstijgende wijsheden van Meester Djwhal Khul (De tibetaan). Eric verbindt deze wijsheden aan de huidige wereldgebeurtenissen.
Een diepe meditatie maakt onderdeel uit van de lezing. Djwhal Khul, een van de Meesters van de Spirituele Hiërarchie, gaf tussen 1875 en 1949 zijn kennis door via Helena Blavatsky en Alice Bailey door middel van mentale telepathie. Deze Ancient Wisdom wordt in de Bailey boeken Ageless Wisdom genoemd, hier vertaald als
Tijdloze Wijsheid. Dit boek geeft een samenvatting van de leringen van Djwhal Khul en verbindt deze aan het heden.
Aanmelden via aanmelden@estia.nu
Evenement / Agenda delen: