Theosofische Vereniging in Nederland, afdeling Loge Utrecht

Theosofische Vereniging in Nederland, Loge Utrecht
Lezingen, studiegroepen.
Utrecht
Utrecht
De Theosofische Vereniging.
De Theosofische Vereniging is een internationale vereniging die spirituele tradities onderzoekt en vergelijkt. De bedoeling is godsdienst, filosofie en wetenschap te integreren. De vereniging is opgericht in 1875 te New York. Tegenwoordig bevindt de hoofdvestiging zich in Adyar, India. De Theosofische Vereniging in Nederland (TVN, Amsterdam) is één van de 49 internationale afdelingen. De Loge Utrecht is daar weer een onderafdeling van.

Uitgangspunten.
De oude spirituele tradities ('Oude Wijsheid') leren dat wijsheid van leven kan worden verworven door studie van geschriften, door (zelf)reflectie en toewijding. Het concept van eenheid, dat aan mens en natuur ten grondslag ligt, wordt 'waarheid' genoemd. Elke religie en religieuze of mystieke beleving wordt gezien als een uitdrukking van deze eenheid.

Filosofie.
Theosofie biedt een filosofie welke het leven en de wetten in de natuur en het heelal begrijpelijk maakt en inzicht geeft in levensvraagstukken. Een daarvan is dat de mens meer is dan zijn lichaam alleen. De Geest wordt gezien als het werkelijke zelf, en zijn denkvermogen en zijn lichaam als de voertuigen daarvan. De mens is voortdurend in ontwikkeling, vele vermogens zijn in aanleg aanwezig en zullen verder ontwikkeld kunnen worden. Daartoe is voortdurend (zelf)onderzoek noodzakelijk.

Lidmaatschap.
Iedereen die bereid is deze wijsheidstradities te bestuderen en serieus te werken is welkom als lid. Onze loge is een spirituele werkplaats waar al meer dan honderdtwintig jaar leden en belangstellenden samenkomen op hun zoektocht naar tijdloze wijsheid.Mijn evenementen


Datum
Evenement
Locatie
Provincie
19-04-2024
Utrecht
Utrecht
Evenement / Agenda delen: