Agenda Academie voor Geesteswetenschappen

Academie voor Geesteswetenschappen
Academie voor Geesteswetenschappen
Opleidingen, spiritualiteit, zingeving, energetisch therapeut, stervensbegeleiding
Utrecht
Utrecht
De Academie voor Geesteswetenschappen neemt een groeiende behoefte aan professionals waar die kunnen werken, zorgen of helen vanuit een brede visie op ‘wie we zijn als mens tussen hemel en aarde’.

Vanuit deze visie wil de Academie bijdragen aan de vorming van professionals die vanuit een brede en meeromvattende mensvisie ondersteuning en zorg verlenen. Zij doet dit opdat hulpvragers zich beter gehoord, gezien én geraakt voelen door (zorg)professionals met een meer omvattend mensbeeld op het grensvlak van wetenschap en spiritualiteit. Professionals die zichzelf, elkaar én de samenleving willen ontwikkelen, helen en/of voeden.

Met elkaar – studenten, docenten én medewerkers – zoeken we binnen de Academie naar werkbare aanknopingspunten voor een wezenlijke ontmoeting ‘van mens tot mens’ in de (complementaire) hulpverlening én naar aanknopingspunten voor een meer omvattende inspiratie daarbij.

Studenten aan de Academie voor Geesteswetenschappen respecteren de grenzen binnen én voorbij wetenschap en ratio, maar kunnen deze grenzen ook als belemmerend of benauwend ervaren in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling; hetzij in de zorg, het onderwijs of in andere vormen van hulpverlening en begeleiding.

Evenement / Agenda delen: