6 juli 2024 Dagworkshop Spirituele Stervensbegeleiding

ZielsGelukkig / Marie-Claire van der Bruggen
06-07-2024
10:00
Van der Valk Hotel Arnhem
Gelderland
€249,00
workshop


Sterven is een van de belangrijkste fasen in het leven. Op het moment dat iemand te weten komt dat hij zal gaan sterven verandert er plotseling van alles. Belangrijk voor de omgeving is om de stervende open tegemoet te blijven treden. Alle angst en onzekerheid mag er zijn. Bij een goede stervensbegeleiding laat de begeleider zich juist leiden door de stervende. Vooral luisteren is een heel wezenlijke vorm van iemand bijstaan. Maar vaak is dat juist het moeilijkste want we willen het liefst iets ‘doen’. Jezelf kennen is heel belangrijk als je stervensbegeleiding wilt gaan doen. Je eigen gevoelens onder ogen kunnen zien en weten waar je grenzen liggen. Wat je aankan en wat je zwakkere punten zijn.

Tijdens deze dag zullen een aantal belangrijke thema’s behandeld worden om kennis en vaardigheden op te doen om die zorg te kunnen verlenen die bijdraagt aan de best mogelijke kwaliteit van leven, zowel voor de stervende als zijn naasten. Ook is er ruimte voor zelfontwikkeling door middel van een aantal bijzondere geleide meditaties en oefeningen. Tevens maak ik gebruik van een aantal beeldfragmenten en muziek.

De rode draad in deze dagworkshop is mijn overtuiging dat we meer zijn dan alleen maar een lichaam. Ik wil graag mensen helpen zich weer te gaan herinneren wie ze werkelijk zijn. Dat de dood niet het einde is maar een terugkeer naar daar waar we eigenlijk vandaan komen. Ik vind het vooral heel belangrijk om zoveel mogelijk angst rondom het sterven en de dood proberen weg te nemen. Door deze workshop wil ik graag ook anderen leren om stervenden op een mooie en waardevolle manier te begeleiden met de oversteek naar Huis. Daarom zal er tijdens deze dag ook veel aandacht zijn voor de spirituele kant van stervensbegeleiding.

Er zijn heel veel thema's die met stervensbegeleiding te maken hebben. Omdat het hier om een dagworkshop gaat heb ik een keuze gemaakt uit een aantal hiervan. Andere onderwerpen, zoals palliatieve begeleiding, pijnbestrijding, sedatie, euthanasie en lichamelijk verzorging, zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Daarom krijg je voor de volledigheid na afloop via de mail mijn E-book Spirituele Stervensbegeleiding toegestuurd. Hierin komen al deze thema's aan bod zodat je beschikt over een volledig naslagwerk.

Thema’s die tijdens de dagworkshop aan bod zullen komen

* Meditatie en ontspanning
* Wat betekent de dood voor onszelf
* Persoonlijke houding en communicatie
* De fasetheorie van Elisabeth Kübler-Ross
* Spirituele stervensbegeleiding
* Rituelen bij afscheid
* Het moment van sterven
* Na het sterven
* Praktische tips

De workshop is erop gericht om te leren hoe men het beste met stervenden om kan gaan en om hen zo goed mogelijk te begeleiden tijdens de laatste tijd op aarde. Er is geen specifieke ervaring vereist. Wat je wel nodig hebt is de bereidheid jezelf en je sterfelijkheid onder ogen te zien, waardoor je angst voor de dood zal verdwijnen en je meer kunt genieten van het leven.

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die graag iets meer wil weten over spirituele stervensbegeleiding, het stervensproces en wat er gebeurt na de dood. Maar eigenlijk is het geschikt voor iedereen, want vroeg of laat krijgt ieder mens te maken met het sterven van anderen en tenslotte van zichzelf….

De prijs van deze dag is € 249,- incl. BTW, koffie/thee, fruit, water, frisdrank, een heerlijke uitgebreide lunch en mijn E-book Spirituele Stervensbegeleiding. Ook krijg je een certificaat van deelname. De grootte van de groep zal maximaal 22 personen zijn.

De dag is van 10.00 uur tot 16.00 uur en wordt gegeven in het Van der Valk Hotel Arnhem.

Wil jij hier ook bij zijn, kijk dan op https://zielsgelukkig.nu voor de aanmelding
Evenement / Agenda delen: