Cursus Rozenkruis en Gnosis

Rozenkruis Hilversum
12-09-2023
20:00
Centrum Hilversum
Noord-Holland
€ 50,00
Uncategorized


Cursus Rozenkruis en Gnosis 2023 2024

Op dinsdag 12 september start de 9-delige cursus Rozenkruis en Gnosis. Deze cursus raakt aan gedachten en vragen die leven bij iedere mens die op zoek is naar de bron die zijn bestaan kan verklaren. Verlangen naar kennis of gnosis kan een mens in beweging brengen. Je voelt je dan aangetrokken door iets wat nog onbekend is, iets wat onbegrensd en onmetelijk is.
Tegelijkertijd voel je je erdoor naar binnen geroepen, naar de verborgen diepten van je wezen. Is daar een vast punt van waaruit die kennisdrang, die onrust ontstaat? Zo kun je een even groot mysterie in jezelf ontdekken als wat je buiten je, om je heen vermoedt. Deze ontdekking is het begin van een zoektocht, die een verlangen opwekt naar gnosis. Gnosis is dan kennis van het hart, een innerlijk herkennen, een intuïtief weten.
‘Wat speelt zich af in de wereld waarin we leven? Wat ervaren we daarvan in onszelf? Vindt daar een ontwikkeling plaats die ons echt verandert? Ervaren wij innerlijk een hogere impuls, een prikkeling tot iets nieuws, tot levensvernieuwing? Een vernieuwing die niet van buiten, maar van binnenuit komt?’

Over dit soort vragen willen we spreken in de cursus Rozenkruis en gnosis. Spreekt het je aan en wil je je hierin verdiepen, dan ben je van harte welkom. De cursus kun je volgen in het centrum Hilversum of het conferentiecentrum Noverosa, Badweg 12 te Doornspijk of een van de centra van het Gouden Rozenkruis.

Wil je je er alvast in verdiepen, dan kun je op de pagina 'e-learning' de tekst lezen en inleidende video’s bekijken.

Er zijn acht bijeenkomsten in ons centrum. De introductie is op 5 september om 20.00 uur, maar niet in het centrum Hilversum. Afsluitend is er een dag op het landgoed Renova te Bilthoven op een zaterdag in januari van 10.30 tot 16.00 uur.

Kosten cursus: € 50,00 (inclusief teksten en bijeenkomst op Renova te Bilthoven)
Aanmelden: hilversum@rozenkruis.nl meer info: www.rozenkruis.nl of 023-5186185

Overzicht van de thema's per bijeenkomst:

1e Bijeenkomst: De verbinding tussen Rozenkruis en Gnosis.
Gnosis schenkt ons inzicht in het mysterie van het leven. Als we ons openstellen voor haar verhelderend licht, zien we de weg voor ons.

2e Bijeenkomst: Een onsterfelijk beginsel in de mens.
Wij zijn als sterfelijke mensen verbonden met het vergankelijke, aardse leven. Maar via de geestvonk zijn we verbonden met het onvergankelijke leven.

3e Bijeenkomst: De innerlijke roep en opdracht van de mens.
De opdracht vervullen kan door: liefde die verlossing mogelijk maakt, kennis die een licht op het pad is en daad die het proces naar vrijheid realiseert.

4e Bijeenkomst: Mens en microkosmos.
Er is een ander leven dat ons aanraakt en heel dichtbij is, het is om én in ons: het is om ons als microkosmos en in ons als geestvonk.

5e Bijeenkomst: Een geopend hart.
Een hart dat geopend is voor de gnosis is een stil geworden hart. In zo’n hart kan de roep weerklank vinden.

6e Bijeenkomst: Nieuw denken.
Wil een ziel werkelijk leven gaan, dan heeft zij een veld nodig waarin zij ademen kan en bewustzijn kan verkrijgen.

7e Bijeenkomst: Realisatie in het hier en nu.
In het licht van de gnosis kunnen we door éénpuntige gericht te zijn op ons nieuwe levensdoel, leven zonder strijd én innerlijke harmonie bewaren.

8e Bijeenkomst: Het pad van transfiguratie.
Transfiguratie is een proces van verandering van de aardse naar de goddelijke mens, van de sterfelijke naar de onsterfelijke ziel.

9e Afsluitende bijeenkomst
Afsluitende bijeenkomst op een zondag in januari 2024 inclusief vegetarische lunch op het landgoed Renova te Bilthoven van 10.30 tot 16.00 uur, inloop vanaf 10:00 uur.

Voor meer informatie: 023 - 518 61 85 tijdens kantooruren di t/m do of stuur je vraag naar: info@rozenkruis.nl zie verder: www,rozenkruis.nl aanmelden kan via rozenkruis@hilversum.nl of via eerder genoemde website.

Alle cursusavonden zijn op dinsdag en wel op:

12 september: 20.00 uur
26 september: 20.00 uur
10 oktober: 20.00 uur
24 oktober: 20.00 uur
31 oktober: 20.00 uur
14 november: 20.00 uur
28 november: 20.00 uur
12 december: 20.00 uur
Evenement / Agenda delen: