Straling onder Toezicht

Saskia Bosman
28-06-2022
19:30
InspiRadiance
Online
€15
community
nieuwe wetenschap


Online lezing door Dr. Saskia Bosman, bioloog

Nu 5G tijdens de huidige maatregelen ‘gewoon’ wordt uitgerold, is het van belang om ons beter te verdiepen in wat straling doet met al het leven op aarde. Dit webinar kan daar een bijdrage aan leveren.

Dit webinar heeft dezelfde titel als het pas uitgekomen boek Straling onder Toezicht, dat de spreker samen met 2 collega’s; de fysicus Dr. Ir. George Remkes en de publicist Sander Funneman geschreven heeft.

De lezing en het boek gaan over de effecten van de elektromagnetische velden van de mobiele telefonie (2G t/m 4G) op de natuur inclusief de mens, die naar voren gekomen zijn in wetenschappelijk onderzoek. Dit gaat over subthermische effecten, dus zonder dat levend weefsel door de straling opgewarmd wordt. Het natuurgedeelte gaat over bodemmicroben tot en met bomen, vogels en walvissen. Ook de effecten op de mens komen aan de orde. De effecten van de straling die de 5G technologie gaat uitzenden zijn nog niet onderzocht.

De spreker is onlangs samen met een groep collega’s met zo’n onderzoek gestart op de Veluwe. Dit vindt plaats in het veld. Ook hierover gaan de lezing en het boek. Dichtbij en ver van zendmasten worden metingen gedaan aan straling, bodemmicroben, bomen, dieren en in de nabije toekomst ook aan de gezondheid van mensen. Er heeft ook nog niet eerder zo’n breed opgezet veldonderzoek plaatsgevonden, ook niet aan eerdere generaties draadloze telecommunicatie. Daarom vormen deze lezing en het boek een oproep tot onafhankelijk onderzoek.Voor dit onderzoek worden op dit moment fondsen geworven. Je zult in deze lezing uitleg krijgen over de opzet van dit onderzoek.

Wie wil kan ook in andere delen van het land of buitenland een dergelijk onderzoek opzetten. Laat je informeren en inspireren door deze rijk geïllustreerde lezing en voor verdere verdieping door het boek!

Dr. Saskia Bosman is afgestudeerd als bioloog en specialiseerde zich in medische biologie. Als oprichtster van de biologische onderzoeksorganisatie InspiLab verricht zij niet alleen onderzoek, metingen en analyses maar heeft ook de benodigde coördinerende kwaliteiten in huis om divers onderzoek succesvol bijeen te brengen en te vertalen naar de praktijk. Alle communicatie over het Pilotproject Nulmeting Veluwe loopt via InspiLab, www.inspilab.nl.

Online via Zoom. Deze lezing wordt opgenomen.

Datum en tijd: Dinsdag 28 juni 2022, 19:30-22:00

Deelnameprijs: € 15,- per persoon (dus niet per computer).

Aanmelden: via de website.

Evenement / Agenda delen: