Goedstof tarotopstelling

Goedstof met Anne en Nicole
06-03-2024
19:00
Entresol bij de SooS
Limburg
€ 45
healing
workshop


Systemisch werken met tarot
We maken allemaal deel uit van systemen, binnen het gezin, in vriendschappen en de werkomgeving. Zelfs binnen Goedstof is sprake van een systeem, waarin Anne De Bruijn en Nicole Smolenaers samen met professionals en deelnemers elke productie een krachtenveld neerzetten. Door vanuit liefde ruimte voor de ander te creëren, ontstaat een veilige bedding waarin de magie haar werk kan doen. In deze productie bundelen beide initiatiefnemers hun persoonlijke liefde voor systemisch werk en tarot.

Vertrouwende op feit dat de zuivere intentie zorgt voor de juiste energetische trilling laten Anne en Nicole in deze productie de disciplines samenvallen en complementair werken. Anne neemt je, vanuit haar eigen ontdekkingsreis in het werken in het magische veld, mee in het intunen op de onderstroom door je lijf in te zetten als antenne vanuit een verwonderende houding.

meer info vind je op goedstof.nl
Evenement / Agenda delen: