Lezing “de ware oorsprong van de mens”

André Wierenga-Joosten, Centrum voor Bezieling
11-09-2023
19:30
Centrum voor Bezieling
Groningen
€10,-
Uncategorized


Vanuit de christelijke traditie en cultuur, nu zo’n 2000 jaar oud, is ons vanuit de bijbel verteld dat wij afkomstig zijn van Adam en Eva. We zijn veelal groot gebracht dat dit het ware geloof is. Inmiddels wordt het steeds duidelijker dat er goedschiks en kwaadschiks veel ‘gerommeld’ is met de bijbel.
Een kritische lezer ontdekt al gauw dat er in het bijbelse verhaal dingen staan die niet kloppen, dan wel die vragen oproepen. Een klein voorbeeld: zo staat er in de bijbel dat Adam en Eva 3 zonen kregen die huwden met een vrouw. De vraag komt dan onmiddellijk omhoog hoe dat kan, want waar kwamen die vrouwen dan vandaan?
Blijkbaar hebben wij als mensheid jarenlang alles klakkeloos aangenomen. En toch zijn er door de jaren heen ook al de nodige mensen geweest die dit wél doorhadden en die op onderzoek uitgegaan zijn. Alleen heeft de kennis die dat heeft opgeleverd, nooit de grote massa kunnen bereiken. Het mag duidelijk zijn dat er dus ook jarenlang doelbewust veel informatie weggehouden is bij ons mensen. Dan komt vervolgens onmiddellijk de vraag op waarom dat dan zo is.

In deze lezing zal André uiteenzetten hoe dit in elkaar zit. Hoe wij eeuwenlang voorgelogen en bedrogen zijn. Dat de bijbel voortkomt uit veel oudere bronnen, dat hoogstaande mystieke kennis ten grondslag ligt aan het bijbels verhaal, maar dat veel weg gelaten is, verdraaid is en zelfs bijgeschreven is. Hij zal teruggaan naar het Soemerisch tijdperk waar mensen op kleitabletten een enorme schat aan kennis hebben vastgelegd. Deze kennis is door de jaren heen al door vele wetenschappelijke onderzoeker ontcijferd en opgetekend, alleen was het tot nog toe, om verschillende redenen, niet toegankelijk voor de meerderheid van de mensen.
In de huidige turbulente tijd gaat dat veranderen. De komende jaren komt al deze oude kennis en wijsheid weer in het licht te staan en tegelijkertijd komt alles wat het daglicht niet kan verdragen naar boven, zodat alles ons geopenbaard gaat worden. Veel daarvan zal behoorlijk schokkend zijn, zeker voor een groot deel van de mensen, maar tegelijkertijd is het een prachtig vooruitzicht.
De ware oorsprong van de mens komt daarmee in een volstrekt ander perspectief, maar wel een die zéér veelbelovend is; eindelijk gaan we als mensheid op weg naar onze werkelijke bestemming …

Je bent van harte welkom om erbij te zijn, zodat we gezamenlijk onze inzichten kunnen delen. Het is fijn als je je vooraf bij ons aanmeldt. Kan je er niet bij zijn, maar heb je wel interesse, dan kan je je aanmelden om de geluidsopname een dag later per mail of whatsapp te ontvangen.

Voor meer informatie: andre_wierenga@hotmail.com of tel. 0597-795034 of 06-12339615.
Evenement / Agenda delen: