Soul Fusion

Bewust Zijn Centrum Apofyliet
21-07-2023
10:00
Lippenhuizen
Friesland
€ 133
ascensie
workshop


Activatie workshop: Soul Fusion

Lemurische Herinneringsvelden, Zielsdelen terug halen, je eigen bewustzijn bewust Zijn & integreren in het mens-zijn Nu

Gedurende deze workshopdag gaan we allereerst afstemmen op ons Lemurische Bewustzijnsveld (5D en hoger) waarmee we de Zielsevolutie cyclus op aarde startten. Deze velden van bewustzijn waren in die zin, op ‘dat moment’ nog completer uitgelijnd met Bron (even los van Galactische versnippering van Bewustzijn).
Vanuit deze afstemming rekken we ons Bewustzijn meer op naar een gewaarworden van een groter plaatje. Met welke intentie begonnen we aan de reis in de 3D sfeer? Welke doelen of ervaringen had mijn Ziel hierbij voor ogen? Hoe heeft mijn Ziel dat pad min of meer uitgestippeld en gecreëerd?
Waar heb ik delen van mijn Zelf afgesplitst om dieper de duale en 3D ervaring in te kunnen gaan?
Waar zijn nog delen in mijn Wezen, in het nu, verloren, afgestoten, weggetrokken, vast zittend door de incarnatielijnen heen?
In welke tijdslijnen zitten mogelijk nog Zielsdelen vast, waardoor ik nu niet verder kan in mijn groei?

Vanuit de Lemurische Bewustzijnsvelden, en de aansluiting/verbinding die je daarmee op dit punt in je groei kan maken, zullen we dieper onderzoeken en gaan traceren waar afgescheiden delen zich bevinden, waarom deze ‘achtergelaten’ zijn (wat wilde je Zielsbewustzijn hiervan leren?) En hoe deze ’terug te halen’ zijn naar ons Bewustzijn in het hier en nu.

lees hier verder: https://apofyliet.nl/activiteit/soul-fusion-2/
Evenement / Agenda delen: