‘HET NIEUWE COLLECTIEVE BEWUSTZIJN’ ~ ‘GEBEDSGENEZING’

Max Koster
19-05-2022
19:30
Online
Online
gratis
gratis


Klimmen, 30 april 2022

‘HET NIEUWE COLLECTIEVE BEWUSTZIJN’ Inzicht - Bewustwording - Heling sessies

‘GEBEDSGENEZING’
Oproep - Invocatie aan de Geascendeerde Meesters

Deze vinden plaats op de Donderdagen - 5, 12 en 19 mei 2022, van 19:30 uur tot ongeveer 20:15 uur - Live en kosteloos via Zoom

Indien de mens, zijn ziekte, chronische aandoening en klachten zou leren doorgronden, begrijpen en accepteren, zou het zelfherstellend vermogen weer langzaam, doch zeker tot krachtige werking gaan komen.

‘DE VIER SLEUTELS TOT HERSTEL EN GENEZING’
-Uw geest weer openen, open levenshouding.
-Uw paradigma over het leven verschuiven.
-Bereidheid om te leren zien, wat u nu niet ziet.
-Levensenergie vrijelijk door uw subtielere lichamen laten stromen.

Bedoeld voor iedereen, wiens gevoel resoneert en deze aanreiking kunnen omarmen en bewust het proces van hun herstel willen aan gaan. Ook voor diegenen, die gevoelsmatig ‘vastzitten’ in hun persoonlijke-, maatschappelijke- als spirituele groei.

Naast uw volledige commitment, daadkracht en doorzetting, om uw leven weer in eigen handen te ervaren, zijn onderstaande sleutels van essentieel belang. Het bekende ‘werken aan jezelf’ ligt hierin besloten.

U kunt zich aanmelden via onderstaande weblink, waarna u verder geïnformeerd wordt.

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/contact

Belangrijk: Deze sessies werken complementaire en aanvullend op uw lopende, reguliere behandelvorm(en) van uw specialist. Raadpleeg en overlegt u daarom altijd eerst met uw huisarts of specialist als u klachten problemen heeft, alvorens u deelneemt.

GM via MK
Evenement / Agenda delen: