inloopochtend

Rozenkruis Hilversum
19-05-2023
10:00
Centrum Hilversum
Noord-Holland
vrijwillig
Uncategorized


Op vrijdag 19 mei van 10.00 tot 12.00 uur is er een inloopochtend bij het rozenkruis met thema :

Waarheid verwoorden, kan dat?

Krishnamurti sprak over waarheid als volgt:

‘Ik kan jullie God of het leven niet beschrijven; als ik een beschrijving van die levende werkelijkheid zou geven, zou die onwaar zijn. Iets wat eeuwig levend, altijd in beweging, zichzelf steeds vernieuwend en tijdloos is, kan niet in woorden worden gevat. Het moet beseft worden, het moet gevoeld, begrepen en beleefd worden. Ik zeg dat er een eeuwige, levende werkelijkheid is en je kunt haar noemen zoals je wilt. Maar woorden kunnen haar diepte niet peilen. De waarheid kan nooit worden waargenomen aan het begin van je zoektocht, maar openbaart zich steeds meer naarmate je je pad verder aflegt.

Als je een zonsondergang ziet die door het wateroppervlak wordt weerspiegeld, of een stille boom, hoog op een bergtop, of als je een mooi gedicht leest, dan beleef je even een gevoel van extase en dat gevoel is het volslagen vergeten zijn - voor het moment - van al je inspanningen, zorgen, ijdelheden en conflicten. Dat is een rust waarin geen sprake is van streven, waarin geen gedachten zijn, geen in-stand-houden, want dan beleef je even een heelheid. Maar je kunt dat gevoel niet blijvend vasthouden hier op aarde. Alleen de bovennatuurlijke wijsheid kan de beleving van heelheid in stand houden.’

Deze diepzinnige woorden van Krishnamurti resoneren in ons als iets wat we herkennen, iets waarvan we aanvoelen dat het waar is. Toch blijven vragen ons bezighouden als: hoe kunnen we waarheid voelen, begrijpen en beleven, hoe kunnen we dichterbij haar komen? Voel jij je aangesproken en wil je daarover spreken of gewoonweg alleen maar aanwezig zijn om te luisteren, dan ben je van harte welkom!

De volgende inloopochtend is op vrijdag 16 juni. Het onderwerp is Liefde.
Datum: 19-5-2023 Tijd 10.00-12.00 uur. Toegang: vrijwillige bijdrage, adres: Koninginneweg 41, 1217 KT Hilversum. Meer info www.rozenkruis.nl/hilversum of 023-518 6185
Evenement / Agenda delen: