Inloopmiddag bij het Rozenkruis Huilversum

Rozenkruis Hilversum
18-03-2023
14:00
Centrum Hilversum
Noord-Holland
€ vrijwillig


Op zaterdag 18 maart van 14.00 tot 16.00 uur is er een open inloopmiddag bij het Rozenkruis met het thema

Verwondering en eenvoud .”

In de muziek kennen we octaven. Je kunt een toonladder spelen door acht opeenvolgende tonen te spelen, waarvan de laatste gelijk is aan de eerste, alleen een octaaf hoger. In die zin zou je kunnen spreken van zeven tonen plus een. Bij licht spreken we van een kleurenspectrum. Dit bestaat uit zeven kleuren, zoals je kunt zien bij een regenboog. Licht en geluid, de gewoonste dingen van de wereld, maar wat betekenen ze precies voor ons; hoe horen en zien we?

‘Wij zijn als ziel innig met geluid verbonden,’ zegt mevrouw H.M. Blavatsky, auteur van de onder andere ‘De geheime leer’. Ons bewustzijn reageert direct op geluid, veel sneller dan op licht, dat van een hogere frequentie is. Wij kunnen niet zonder geluid, we kunnen echte stilte zelfs niet heel goed verdragen. Licht kunnen we pas zien als het op voorwerpen schijnt, licht zelf is onzichtbaar. Wij zien slechts de schaduw, de reflectie.

Omdat het bewustzijn per mens verschilt, horen en zien we allemaal ‘net iets anders’, we nemen dus – zij het gradueel – verschillend waar. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom we een andere muziekstijl prefereren of waarom we andere dingen mooi vinden. Onze individuele blik richt ons oog en ons oor, zij bepaalt waarnaar we kijken en luisteren en ook hoe we kijken en luisteren. Zo versterken waarnemen en visie elkaar en worden we steeds bevestigd in onze meningen en zienswijzen. Totdat we dat gaan doorkrijgen en naar een vrijer en objectiever waarnemen gaan verlangen. Dan krijgen we als het ware nieuwe ogen en oren.

Regelmatig staan de deuren van de centra van het Rozenkruis voor je open. Voel je vrij om binnen te komen en kennis te maken. Elke maand zal er kort een thema toegelicht worden waarover van gedachten gewisseld kan worden.

Dit maandthema is hetzelfde als van de online open avonden die steeds aan het begin van de maand te volgen zijn.
Toegang: vrijwillige bijdrage, adres: Koninginneweg 41, 1217 KT Hilversum. Meer info www.rozenkruis.nl/hilversum of 023-518 6185
Evenement / Agenda delen: