Ervaar de Kracht van Tao, Introductie Community Bijeenkomst

Tao Center Amersfoort, gratis sessie online via Zoom
22-01-2023
10:00
Master Sha Tao Center Amersfoort
Online
gratis
gratis
healing
meditatie


Gratis sessie: Tao Center Amersfoort; Introductie Community Bijeenkomst. Iedereen is welkom. Ervaar de kracht van Tao.

Registratie vooraf is niet nodig. Zondag om 10.00 kun je op de link klikken om online deel te nemen via Zoom.

Hierbij de rechtstreekse link om deel te nemen via Zoom:

https://mandrillapp.com/track/click/30903452/us02web.zoom.us?p=eyJzIjoiU1NLTFJIdHRkdUJVUGpUNFU1QjNTYUVxelZFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkwMzQ1MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3VzMDJ3ZWIuem9vbS51c1xcXC9qXFxcLzg3ODEzNjI2NDMxP3B3ZD1lRzlVY0N0MmFHSk9jMmRaTDJSaWJVbDZaVTVWWnowOVwiLFwiaWRcIjpcIjZjYTRjNjQ5MTBkYzQzMzA4MmU4M2JhMTg3NDEyYzU5XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiYTA1ZGEzMDMzMDlhZjQxOGM4OTZlMmFkMjlmNmQ0YmFhY2E4ZGI0YlwiXX0ifQ
Evenement / Agenda delen: