11-daagse Lichtcode Transmissie op afstand

Bewust Zijn Centrum Apofyliet
01-11-2022
20:00
op afstand
Friesland
€ 155,50
ascensie
nieuwe-aarde


Lichtcode Transmissie 11-daagse op afstand


11 Dagen lang, vanaf de start van 1-11-2022 t/m 11-11-2022, elke dag een lichtcode transmissie (energie overdracht) ontvangen van 15-20 minuten ter bekrachtiging van jouw bewustwordingsprocessen, groei en bewust Zijn.
Een booster en versterker om je energie trilling hoog te houden en of ‘op te krikken’, te voeden en te bekrachtigen.
Aan de hand van de Tempels van Licht Kaarten en daarin besloten Lichtcoderingen en in overeenstemming met de actuele energie van die dag wordt elke transmissie vorm gegeven. Uiteraard ook afgestemd op de deelnemers en hun energie.

Transmissie is een energie overdracht: energieën die dus aan jouw bewustzijn mee gegeven worden om je eigen bewustzijn, potentieel en kwaliteiten weer te gaan aantrillen om te her-inneren, activeren of in beweging te brengen, zodat deze weer mee gaan stromen in je bewuste menselijke leven.

De intentie van belichaming van je eigen bewustzijn is hierin mee genomen, en de transmissies zullen daarmee ook doorwerken in niet alleen je bewustzijn en energievelden, maar ook in je menselijke lagen zoals het fysieke, gevoels- en mentale veld.
De energie van gronding staat hierin ook centraal en zal sterk aanwezig zijn in het veld van waaruit ik de transmissies verzorg, om je te ondersteunen om alle beweging, trillingsverhoging en bewustzijnsverruiming te helpen dieper te gronden. (Van waaruit belichaming mogelijk wordt).Praktische informatie:
Deze Lichtcode transmissie 11-daagse vind plaats van 1 t/m 11 november 2022
Elke avond om 21.00 uur (tenzij anders aangegeven). Op afstand.
Deze 11-daagse omvat 11 lichtcode transmissies van gemiddeld 15-20 minuten per dag. Inclusief de energie van het 1-11-222 en 11-11-222 Portaal en de maaneclips op 8-11-2022, welke energie ‘knooppunten’ zijn die mee genomen worden in de transmissies van die dagen.
Inclusief een uitgebreid verslag van de transmissie en energieën die daarbij naar voren zijn gekomen.
Op 1-11 en 11-11 2022 vind de transmissie om 20.00 uur plaats! (I.v.m afstand activaties die later op de avond plaats vinden.)

lees hier verder:
https://apofyliet.nl/activiteit/11-daagse-lichtcode-transmissie-transformatiepad/
Evenement / Agenda delen: