Activatie workshop Magie van Moeder Aarde

Bewust Zijn Centrum Apofyliet
16-10-2022
10:00
Lippenhuizen
Friesland
€ 125,-
ascensie
workshop


De Magie van Moeder Aarde

De aarde is een verzameling van alle mogelijke verbindingen die in Schepping aanwezig zijn. Dat is het unieke aan de Aarde. Alle rassen, verbindingen, sterrenbewustzijn en scheppingen vinden hier hun plek. Moeder Aarde is de enige plek waarin alles wat binnen Schepping is, door elkaar heen leeft en beweegt. Dat kan soms heel verwarrend zijn en leiden tot een diep misverstaan van elkaar of de wereld, als je niet werkelijk herinnert hoe de schepping op aarde in elkaar zit.
Als je de veelheid aan energieën weer leert detecteren, kennen en vooral leert (door)voelen kan je dat heel veel Galactische, Kosmische en Goddelijke informatie opleveren. En zal je bewustzijn verder oprekken en herinneren hoe het in jou en jouw leven werkt.
Alles wat we op aarde kennen en tegenkomen is een ‘verzameling’ van geschapen energieën elders in het Universum. Het doorvoelen en doorgronden van wat jij aantreft op je pad aan signalen, symbolieken, energieën kan je veel vertellen over je Zelf, jouw Zielsevolutie, bewandelde paden, wie jij echt Bent en wat jouw pad/missie en kwaliteiten zijn. Maar leert je ook weer) afstemmen op, verbinden met en samenwerken met alle prachtige Wezens die hier aanwezig zijn op aarde.

Daarnaast kan een diepere herkenning hiervan er toe leiden dat je dieper aanwezig durft te en kunt zijn in je eigen basis en op aarde, omdat je ook meer gaat ervaren hoe er helemaal geen verschillen zijn tussen ‘boven en beneden’ en welke draagkracht en veiligheid Moeder Aarde ons schenkt.


Herrijzen van de Oorspronkelijke Mens
‘In den beginne’ bij de eerste creatie van de fysieke aarde waren wij nog in veel diepere verbinding met ons Hoger Bewustzijn en Al Wat Is. Ongeacht dat we afgedaald waren vanuit Bron en al door vele dimensies heen ervaringen hadden opgedaan, waardoor ook de nodige afscheiding en dualiteit (op andere niveaus dan het fysieke) was gecreëerd daardoor.
In die beginperiode op aarde was het nog veel makkelijker om connecties met Al Wat op Aarde Was te onderhouden en her-inneren. Het was er simpelweg nog, want de aarde was pas geschapen vanuit de Lemurische velden en in samenwerking met verschillende Galactische Realiteiten en samenwerkingsverbanden.

Lees hier verder over de inhoud van deze workshop:
https://apofyliet.nl/activiteit/de-magie-van-moeder-aarde-6/
Evenement / Agenda delen: