Essentie activatie workshop

Bewust Zijn Centrum Apofyliet
08-10-2022
10:00
Lippenhuizen
Friesland
€ 125,-
ascensie
workshop


Essentie Activaties vanuit het oud Egyptische Veld voor het NU
-Oeroude kennis, inzichten en universele frequenties voor het nu-

De Essentie workshops en ont-moetings bijeenkomsten biedt krachtige transmissies en persoonlijke activaties aan om je dieper binnen je eigen Potentieel en kwaliteiten van Bewustzijn te helpen ontwaken. Het biedt een uniek ervaringsveld aan, in lijn met de Bron en je huidige menselijk bewustzijn, waarbij de oeroude Universele Kennis en Energie met het bewustzijn van het NU samenvloeien.

Dit biedt een groots veld van groei in bewustzijn via het herinneren en activeren van je eigen blauwdrukken, kracht, hart en kwaliteitenpalet die bij jou als unieke individuele Ziel en jouw Essentie hoort, en die in lijn is met de diepte Verbondenheid met Al Wat Is.

Door jouw Zelf ten diepste te herinneren, ga je ook jouw Wezenskern weer ervaren en bewust leven (neerzetten) door alle dimensies heen. Van daaruit ga je steeds meer werkelijk in de diepte ervaren hoe we allemaal Een Zijn, maar vanuit een unieke individuele ervaringswereld op zich, waarbij niets los staat van elkaar, waarbij elk facet van Schepping een ander aspect van Bron weerspiegelt. Dat is een veel hoger Perspectief dan we tot nu toe voor mogelijk konden houden. Juist wanneer het werkelijk in je ervaring/ beleving gevoeld kan worden, gaan vele nieuwe deuren van bewustzijn open.

Deze essentie workshops bieden een opstap naar een veel diepere vorm van herinneren en van daaruit ervaren wie jij Bent en hoe jouw unieke Blauwdrukken jouw ervaringswereld vormen en hoe dat zich verhoud met de ander in ont-moeting ongeacht of die ander mens, dier, kristal, natuurwezen, Engel, Meester, Star Being of wat voor bewustzijnsveld dan ook is.

Het ingangsveld van deze essentie workshops is het oud Egyptische Veld, die als Universeel Veld nog altijd de Kennis en Coderingen in zich draagt van al deze Universele Scheppingsinformatie en die daarin ook alle lijnen samen kan brengen, op aarde.

Ongeacht of je dus ‘iets’ hebt met Egypte of niet, het belang van dit Veld en de Blauwdruk van Egypte is van wereldwijd belang voor de Ascensie processen.

De vele Universele Sleutels en codes die het Egyptische Veld draagt bieden juist in het nu een essentiële doorgang naar diepere Bewustzijnsgroei. Juist in deze tijd van transitie van het ene naar het andere tijdperk, waarin we in een mega bewustzijnsshift zijn zitten, kunnen deze energieën nu dieper dan ooit gaan stromen en binnen komen. En dragen ze juist in deze tijd meer dan ooit bij om de ware Blauwdrukken naar de belichaming toe te helpen brengen, waarbij we ons Goddelijk Erfgoed niet alleen leren herinneren en voelen, maar ook daadwerkelijk leren neerzetten in de wereld van het nu. Zo kan elke Ziel op eigen unieke wijze, de innerlijke Blauwdruk volgend, een prachtige bijdrage leveren aan de Schepping van de ‘hemel op aarde’.

Lees hier verder over de inhoud van deze workshop:
https://apofyliet.nl/activiteit/essentie-activatie-je-goddelijke-kwaliteitenpalet/
Evenement / Agenda delen: