Dromen over een Wereld van Vrede

Praktijk de Nieuwe Mens
25-09-2022
14:00
De Gelukkige Vallei, Ede
Gelderland
€0
ascensie
nieuwe-aarde


Dromen over een Wereld van Vrede - Samenkomst in de Gelukkige Vallei

Onze Harten vallen samen zodra we de notie toelaten dat alles wat we in de ander zien wij Zelf zijn. Om dit beter te begrijpen is het van belang dat we elkaar diep in de ogen kijken. Wat je dan ziet is een reflectie van wat er gebeurt als je het tegendeel bewijst door te zeggen ik houd van jou en ik vind je een geweldig persoon hier nu op aarde in alle vrede des aanschijns en het is dan ook daadwerkelijk zo dat we ons afstemmen op een wereldgebeuren dat zijn weerga niet kent namelijk dat van een diepe vrede bewerkstelligd in het hier en nu en het daar en hier doet er niet meer toe want we zijn met zijn allen in het ootje genomen over wat we hier komen doen op aarde namelijk de wereldvrede bewerkstelligen door louter te denken dat we er al zijn. Het mag nog genoemd worden dat we hier en nu ook altijd daar en hier kunnen bewerkstelligen omdat we hier gekomen zijn om het daar te zien gebeuren en dan zijn we nog even gelijkgestemd als altijd met het noemen van de aardse beschikkingen die we altijd hebben gebundeld en geborgen in het hier en nu.

Om dit nu allemaal te verwezenlijken is het van belang dat we onze harten samenspannen en daadwerkelijk aan de slag gaan met het tot ons nemen van de aanwezige harmonie en weersgesteldheden wegwerken die van onbelang zijn op de gemoederen van wellust en plezier die het er toe hebben gebracht dat we hier en nu mogen zwijmelen van feestvreugde en plezier. En dan doen we er even het zwijgen toe want wij zijn werkelijk van een kandidatuur dat we mee mogen maken dat we elkaar de hand schudden en daadwerkelijk een grote stap voorwaarts zetten in de menselijke evolutie namelijk dat van een wereldvrede die bijkans niet meer verwacht wordt en die wij van nature al in ons hebben. Namelijk is het geval dat eenieder die zich geroepen voelt om dit grootste festijn mee te maken alsnog kan weten dat hij hiertoe bestemd is.

De bijeenkomst zal worden gehouden op een gelukkige plek die voorbestemd is om een geluksdrager te worden van de Nieuwe Tijd en als we samenkomen dan kunnen we dit gebruiken om eenwording te vervolmaken en allemaal aan elkaar te zeggen dat we alleen maar geluk hoeven te creëren in het verre Oosten door met elkaar gelukzaligheid te creëren. We weten dan voor eens en voor altijd dat wie hier aan gewerkt hebben dit al lang geleden in een koker hebben geduwd en naar jullie toe gestuurd hebben vandaag de dag verkregen.

Het vervolg en de verdieping van deze uitnodiging kun je lezen bij www.praktijkdenieuwemens.nl/groep.
Evenement / Agenda delen: