Zangcirkel

Het Vrouwenrad
01-09-2022
19:30
Gouda
Zuid-Holland
€27,50
community
muziek, zang en dans


Samen zingen kan magisch zijn. Wie wel eens in een groep mantra’s heeft gezongen, heeft ongetwijfeld ervaren hoe het samen zingen een krachtig veld met een bepaalde energie kan creëren.

De theorieën over waarom de mens ooit begonnen is met muziek maken variëren van het charmeren van mogelijke partners, naar het versterken van de sociale binding in de gemeenschap naar het makkelijker kunnen herinneren en overbrengen van verhalen en belangrijke informatie.
Naast de hierboven genoemde (evolutionair) nuttige doelen, is ook het rituele gebruik van muziek iets van alle tijden en alle culturen. Muziek werd en wordt overal ter wereld ingezet ter versterking van rituele handelingen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van muziek met een bepaalde toonhoogte of (monotoon) ritme om in een andere bewustzijnsstaat te geraken, het bezingen van voorouders, of het zingen van magische bezweringen of runechants.

De stem is daarbij zonder twijfel het oudste menselijke muziekinstrument. Ver voordat we begonnen met het maken van allerlei percussie-, blaas- en snaarinstrumenten, gebruikten we onze stem al op muzikale wijze.

Op deze avond gaan we samen het meer rituele gebruik van onze stemmen en samenzang verkennen. We verbinden ons met elkaar en onze voorouders door het zingen van rituele liederen, mantra’s, chants en meer. We verkennen verschillende vormen van rituele zang, uit verschillende tradities en in verschillende talen. Het zullen liederen met dusdanig eenvoudige teksten (of wellicht soms zelfs alleen maar klanken) zijn dat het zingen hiervan gedachteloos kan verlopen en we al onze aandacht kunnen richten op het effect ervan op lichaam en geest.

Belangrijk: je hoeft zeker geen nachtegaal te zijn om mee te kunnen doen aan deze zangcirkel. We gaan niet op een podium staan om een loepzuivere opvoering ten gehore te brengen. Het doel van deze avond is om in een kleine, veilige cirkel samen een rituele ambiance te gaan creëren. Een heilige ruimte gemaakt uit onze gezamenlijke stemmen, waarvan de trillingen een verbindende en helende werking op ons allen hebben.

We zullen voornamelijk a capella zingen, maar mocht je de behoefte voelen om een eenvoudig instrument zoals een drum, gitaar of fluit mee te nemen om het ritme te ondersteunen, dan is dat natuurlijk ook van harte welkom.

Aanmelden en vragen via: info@hetvrouwenrad.com
Evenement / Agenda delen: