Infolezing Bruno Gröning

Bruno Groening Vriendenkring
02-09-2022
20:30
Zwolle,on-line
Overijssel
€ geen
gratis
healing


Persbericht
Online lezingen “Een weg naar gezondheid van lichaam en ziel”

Genezing langs geestelijke weg, ook van ongeneeslijke ziekten, voor veel mensen klinkt het te mooi om waar te zijn. Dat dit toch mogelijk is, kunt u horen bij de online lezing over Bruno Gröning: “Een weg naar gezondheid van lichaam en ziel”. Deze lezingen vinden plaats op vrijdag 2 september om 20.30 uur, donderdag 13 oktober om 20.30 uur en vrijdag 25 november om 2030 uur. Deelnamelink: https://t1p.de/9nzq Duur van de lezing is ca. 1 uur, deelname gratis. Meer informatie: bgf.be.nl@gmail.com of
+31-(0)6-24354254 | website: www.bruno-groening.org | youtube.com/brunogroeningorgnl

Een weg naar gezondheid
Veel mensen zijn zoekende, zoekende naar gezondheid, naar een weg om te worden verlost van hun pijn, ellende, nood, ziekte. De reguliere geneeskunde staat vaak met lege handen. Hoewel artsen naar beste kunnen handelen, moeten ze vaak tegen hun patiënten zeggen: “Er is niets meer aan te doen” of “U moet er mee leren leven”. Uitspraken die mensen tot wanhoop drijven, die hen vertwijfeld doen zoeken naar iets wat hen kan helpen: een andere weg naar gezondheid. Gelukkig bestaan er andere wegen. Eén daarvan is deze: wereldwijd vinden al veel jaren genezingen plaats langs geestelijke weg, door de leer van een man, genaamd Bruno Gröning.

Bruno Gröning (1906-1959)
Hij was een eenvoudige man, geen arts, geen academicus. Hij beschikte over een intuïtief weten van de levenskracht en hoe de mens zich ermee kan verbinden en deze in zich kan opnemen. Dit weten heeft tot op heden talloze mensen geholpen, die vertellen over opnieuw verkregen gezondheid, innerlijke vrijheid, lichtheid en levensvreugde. Wat in de jaren ‘50 met Bruno Gröning begon, heeft zich tot een wereldomvattende Vriendenkring ontwikkeld, die in meer dan 130 landen ten behoeve van het algemeen belang werkzaam is en intussen wereldwijd één van de grootste verenigingen voor genezing langs geestelijke weg. Deze internationale gemeenschap is boven-confessioneel en wordt uitsluitend gedragen door vrijwillige giften en onbetaalde werkzaamheden.

Genezingen
Binnen de Bruno Gröning-Vriendenkring wordt nog steeds verteld over vele genezingen die er gebeuren – ook van zogenaamde ongeneeslijke ziekten. In een Medisch-Wetenschappelijke Vakgroep onderzoeken en documenteren artsen en andere mensen met een medisch beroep de succesberichten. Naast genezingen van ziekten vertellen veel vrienden ook over genezingen van verslaving of over hulp in de meest verschillende levenscrises, noodsituaties of na het toeslaan van het noodlot. Maar de genezingen hebben niets met behandeling of therapie te maken. Ze gebeuren langs geestelijke weg, doordat de mens weer het geloof in de eigen gezondheid opneemt en zich zo voor het werken van de goddelijke genees- en levenskracht opent. Bruno Gröning zei: “Tegen te houden is het niet. In de hele wereld zal de genezing zich voltrekken.”

Lezing
Tijdens de lezing kunt u zelf de genezende kracht ervaren. Er wordt uitleg gegeven over Bruno Gröning en zijn leer en hoe u dit voor uzelf kunt toepassen in het dagelijkse leven. Medisch gecontroleerde genezingen worden voorgesteld en toegelicht. Bruno Gröning vergeleek de mensen met een batterij, die steeds weer opgeladen moet worden, zodat hij gezond en energiek zijn leven vorm kan geven. In Zwolle en meerdere plaatsen door het hele land vinden er iedere drie weken bijeenkomsten van de Bruno Gröning-Vriendenkring plaats. Na deelname aan de lezing kunt u hieraan deelnemen. Ook deze bijeenkomsten zijn gratis. U bent van harte welkom.
Evenement / Agenda delen: