Gelukkig Zijn

Praktijk de Nieuwe Mens
07-08-2022
10:00
De Gelukkige Vallei Ede
Gelderland
€ 40
vrijwillige bijdrage
ascensie
workshop


Zomerse workshops Gelukkig Zijn

van 7 augustus t/m 4 september op zondagochtend in de Gelukkige Vallei

We voelen ons vrij en openen ons in de Zomerzon die ons het Geluk toelacht waar we diep van binnen zo naar verlangen en waar we door onzichtbare draden naartoe worden getrokken omdat dat nou eenmaal de Bestemming van de Mens is. Dwars door schijnbara chaos en verval banen we ons een weg naar het herinneren van wie we zijn en waarvoor we op Aarde gekomen zijn in deze Nieuwe Tijd met alle gaven en talenten die ons toebedeeld zijn.

In deze groepsuitwisselingen van energie leren we onszelf lief te hebben en helemaal te accepteren en worden we ons bewust van de Kennis en Talenten die we hebben om onszelf te spiegelen in anderen en het beste uit elkaar naar voren te halen. De ochtenden hebben een intuïtieve opbouw waarin spel en plezier voorop staan en worden gedragen door de eenheid van ons samen Zijn.

Je bent van harte welkom om het beste van Jezelf naar voren te halen in ieder van deze workshops op weg naar Gelukkig Zijn op zondagochtenden van 10 tot 13 uur van 7 augustus t/m 4 september in de Gelukkige Vallei, verzamelen bij mij thuis, zie verder www.praktijkdenieuwemens.nl/groep

1.In Liefde Zijn, zondag 7 augustus

De Zon lacht al naar ons als we beneden in de Gelukkige Vallei aankomen. Vandaag mogen we ervaren hoe het is om onszelf helemaal te accepteren en onvoorwaardelijk lief te hebben. We zetten elkaar in het zonnetje en openen onze Harten van plezier en geluk door de weerspiegelingen van onze Essentie die we in elkaar mogen waarnemen. Ware Liefde is wat jouw Hart prijsgeeft op het moment dat je in verbinding komt met je Ware Zelf. Je mag dit altijd ervaren en delen gaat van Zelf.
Evenement / Agenda delen: