Verkenningen Rozenkruis en Gnosis

Rozenkruis Hilversum
06-09-2022
20:00
Centrum Hilversum
Noord-Holland
€50,00
Uncategorized


Cursus Rozenkruis en Gnosis, een innerlijke verkenning
De ontzagwekkende schoonheid van de kosmos weerspiegelt zich ook in ons wezen. Er is een even groot mysterie in onszelf, als buiten onszelf gelegen. Dat mysterie noemen we gnosis, de kennis van het hart. Het is een innerlijk herkennen, een intuïtief weten. In een cursus van acht bijeenkomsten gaan we samen verkennen wat gnosis is, welke inzichten deze brengen en hoe we daarnaar kunnen leven. Wil je je hierin verdiepen, dan ben je van harte welkom op de cursus Rozenkruis en gnosis. De cursus kun je volgen in een van de centra van het Gouden Rozenkruis
Programma
Introductie: dinsdag 6 sept. Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.
Cursusdagen: dinsdagen 13 sept, 27 sept, 11 okt, 25 okt, 8 nov, 22 nov, 29 nov en13 dec. Aanvang: 20.00 uur. Afsluitende bijeenkomst op Renova: een zaterdag in januari 2023 van 10.30 tot 16.00 uur. Kosten € 50,- (incl. teksten en bijeenkomst op Renova)
Overzicht van de thema's per bijeenkomst:
Bijeenkomst 1: De verbinding tussen Rozenkruis en Gnosis.
Gnosis schenkt ons inzicht in het mysterie van het leven. Als we ons openstellen voor haar verhelderend licht, zien we de weg voor ons.

Bijeenkomst 2: Een onsterfelijk beginsel in de mens
Wij zijn als sterfelijke mensen verbonden met het vergankelijke, aardse leven. Maar via de geestvonk zijn we verbonden met het onvergankelijke leven.
Bijeenkomst 3: De innerlijke roep en opdracht van de mens
De opdracht vervullen kan door: liefde die verlossing mogelijk maakt, kennis die een licht op het pad is en daad die het proces naar vrijheid realiseert.
Bijeenkomst 4: Mens en microkosmos
Er is een ander leven dat ons aanraakt en heel dichtbij is, het is om én in ons: het is om ons als microkosmos en in ons als geestvonk.
Bijeenkomst 5: Een geopend hart
Een hart dat geopend is voor de gnosis is een stil geworden hart. In zo’n hart kan de roep weerklank vinden.
Bijeenkomst 6: Nieuw denken
Wil een ziel werkelijk leven gaan, dan heeft zij een veld nodig waarin zij ademen kan en bewustzijn kan verkrijgen.
Bijeenkomst 7: Realisatie in het hier en nu
In het licht van de gnosis kunnen we door éénpuntige gericht te zijn op ons nieuwe levensdoel, leven zonder strijd én innerlijke harmonie bewaren.
Bijeenkomst 8: Het pad van transfiguratie
Transfiguratie is een proces van verandering van de aardse naar de goddelijke mens, van de sterfelijke naar de onsterfelijke ziel.

Slotbijeenkomst
De negende bijeenkomst zal op een zaterdag in januari 2023 plaatsvinden op het conferentiecentrum Renova te Bilthoven en duurt van 10.30 tot 16.00 uur. Er wordt voor een vegetarische lunch gezorgd.
Voor meer informatie: 023 - 518 61 85 tijdens kantooruren di t/m do of stuur je vraag naar: info@rozenkruis.nl of kijk op de website www.rozenkruis.nl
Evenement / Agenda delen: