Full Moon Cacao Ceremony & Ecstatic Dance – Levi Banner (USA)

Ecstatic Dance Breda (originele)
12-08-2022
19:15
Libre dance and more
Noord-Brabant
€34,50
community
muziek, zang en dans


(English below) We voelen ons gezegend dat Levi Banner, tijdens zijn korte verblijf in Nederland, op vrijdag 12 augustus bij ons te gast mag zijn. Reis met ons mee onder de Volle Maan in Waterman, voor een soulvolle reis naar verbinding en plezier, met ceremoniële cacao en beats, stilte en beweging waarbij het heilige en het speelse komen samen. Beginnend met een heilige cacaoceremonie, drinken we een speciaal cacao-elixer en openen we ons hart, komen we diep in contact met ons lichaam en onze zintuigen en stellen we intenties voor de hele maancyclus vanuit onze innerlijke wijsheid. We nemen ruim de tijd voor deze ceremonie, zodat je je diep kunt verbinden en de volle maan ons daarbij kunt laten leiden. We nemen meer tijd dan de gemiddelde cacaoceremonie bij Ecstatic Dance en gaan dieper in ons hart.
Dan dansen we alsof niemand kijkt – uit ons denken zakken we in ons lichaam. Samen bewegen we intuïtief op de muziek en omarmen we veilig met vrijheidsvreugde en eerlijkheid onze authenticiteit.
Deze volle maan komt op het hoogtepunt van de zomer. Volle expressie, intens, volle bloei. Een tijd van radicale, opstandige elektrische energie. Waterman is visionair, futuristisch en uniek. Omarm je uniciteit, vreemdheid en gekheid. Zou je dat terug kunnen laten keren in je dans?


We feel blessed that Levi Banner, during his short stay in the Netherlands, will be our guest on Friday August 12th. Join us under the Full Moon in Aquarius, for a soulful journey into connection and pleasure, with ceremonial cocoa and world beats, stillness and movement where the sacred and the playful come together. Beginning with a sacred cocoa ceremony, we drink a special cocoa elixir and open our hearts, engage deeply with our bodies and senses, and set intentions for the entire lunar cycle from our inner wisdom. We take plenty of time for this ceremony so that you can connect deeply and let the full moon guide us.
We take more time than the average cocoa ceremony at Ecstatic Dance and go deeper into our hearts.
Then we dance as if no one is watching – out of our thinking minds we sink into our bodies. Together we move intuitively to the music and safely embrace our authenticity with joy of freedom and honesty. This full moon comes at the height of summer. Full expression, intense, full bloom. A time of radical, rebellious electrical energy. Aquarius is visionary, futuristic and unique. Embrace your uniqueness, strangeness and weirdness. Could you bring that back into your dance?

https://www.facebook.com/events/346796254251572
Evenement / Agenda delen: