Lichtcode Transmissie 10-daagse

Bewust Zijn Centrum Apofyliet
09-06-2022
20:30
op afstand
Friesland
€ 155,50
ascensie
healing


Lichtcode Transmissie 10-daagse op afstand

10 dagen lang, elke dag een lichtcode transmissie (energie overdracht) ontvangen van 15-20 minuten ter bekrachtiging van jouw bewustwordingsprocessen, groei en bewust Zijn.
Een booster en versterker om je energie trilling hoog te houden en of ‘op te krikken’, te voeden en te bekrachtigen.
Aan de hand van de Tempels van Licht Kaarten en daarin besloten Lichtcoderingen en in overeenstemming met de actuele energie van die dag wordt elke transmissie vorm gegeven. Uiteraard ook afgestemd op de deelnemers en hun energie.

Transmissie is een energie overdracht: energieën die dus aan jouw bewustzijn mee gegeven worden om je eigen bewustzijn, potentieel en kwaliteiten weer te gaan aantrillen om te her-inneren, activeren of in beweging te brengen, zodat deze weer mee gaan stromen in je bewuste menselijke leven.
De intentie van belichaming van je eigen bewustzijn is hierin mee genomen, en de transmissies zullen daarmee ook doorwerken in niet alleen je bewustzijn en energievelden, maar ook in je menselijke lagen zoals het fysieke, gevoels- en mentale veld.
De energie van gronding staat hierin ook centraal en zal sterk aanwezig zijn in het veld van waaruit ik de transmissies verzorg, om je te ondersteunen om alle beweging, trillingsverhoging en bewustzijnsverruiming te helpen dieper te gronden. (Van waaruit belichaming mogelijk wordt).


Praktische informatie:
Deze Lichtcode transmissie 10-daagse vind plaats van 9 t/m 18 juni 2022
Elke avond om 20.30 uur (tenzij anders aangegeven). Op afstand.

Deze 10-daagse omvat 10 lichtcode transmissies van gemiddeld 15-20 minuten per dag. Inclusief de energie van het tweede 6-6-6 Portaal (op 15-6-2022). Een energie ‘knooppunt’ dat mee genomen worden in de transmissies van die dagen.
Inclusief een uitgebreid verslag van de transmissie en energieën die daarbij naar voren zijn gekomen.


Waarom 10 dagen? Lees hier verder: https://apofyliet.nl/activiteit/lichtcode-transmissie-10-daagse-op-afstand-2/
Evenement / Agenda delen: