Evenement 26-09-19 : Je bent een engel


Je bent een engel

Houder:
All Divine - Myra'lin
  Provincie:
Noord-Brabant
Datum:
donderdag, 26 september 2019 - vrijdag, 27 september 2019
  Locatie:
Boxmeer
Tijd:
10.00-17.00 uur
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 225,00
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
  E-mail:

infoatalldivine .nl

Een aantal mensen hier op Aarde zijn oude zielen. Een aantal van hen zijn engelen en anderen zijn zelfs neergedaald vanuit het aartsengelenrijk. We worden door engelen in mensengedaante omringd en het is onze eigen nederigheid die bepaald of we in staat zijn hen door hun vermomming heen te zien. De oproep is uitgegaan naar al deze lichtwerkers hier op Aarde om de zelfopoffering achter zich te laten, wakker te worden en in hun ware kracht te gaan staan.
 
De moeilijkheid hier voor al deze engelen is zelfbehoud ofwel de eigenheid te bewaren. Ze worden automatisch getrokken naar hun thuis in de hogere sferen en verkeren graag ‘daarboven’. Ze vinden het moeilijk met het hier heersende egocentrisme om te gaan en cijferen zichzelf vaak weg. Ze kunnen zich maar moeilijk inleven in en aanpassen aan de condities hier op Aarde en worden door hun omgeving leeggezogen. Ze worden veelal niet heel oud en zijn zich hiervan als kind al bewust. Ze kiezen vaak voor zeer zware incarnaties hier op Aarde, met ingewikkelde karmathema’s. In hun ogen is incarneren op Aarde heel zwaar, dus die extra belasting maakt voor hen niet echt meer uit. Hun missie wordt op Aarde maar zelden begrepen. Ze zaaien veelal zaadjes in hun omgeving bij hen die dit nodig hebben, zaadjes die ze zelf veelal niet meer zien ontkiemen. Hun taken zijn veelal groots, maar worden in bescheidenheid uitgevoerd. Ben jij wellicht één van die engelen die nu op Aarde zijn geincarneerd om de mensheid te helpen?

In de tweedaagse workshop ‘Je bent een engel’ gaan we op zoek naar jouw engelenkwaliteiten. Onze taal kent vele spreekwoorden en gezegden, die kwaliteiten van engelen representeren. Kwaliteiten die we herkennen in de mensen rondom ons. We zeggen dan bijvoorbeeld: ‘Je bent een engel’ of ‘Je komt als een engel uit de hemel vallen’ of ‘Jij bent mijn reddende engel’. We kunnen ook ‘iets met engelengeduld doen’ en van kinderen wordt nogal eens gezegd dat ze ‘een engelengezichtje hebben’. Engelen vormen het toonbeeld van liefde, licht, harmonie, schoonheid, troost, bescherming en toewijding.
Maar ... zijn er dan echt engelen op Aarde? Schuilt er werkelijk iets van deze liefdevolle hemelwezens in ons? Wie zijn wij, dat wij deze engelenkwaliteiten hier op Aarde in anderen herkennen en blijkbaar ook zelf neer kunnen zetten? Waar halen we die kennis vandaan? En als wij dan al dergelijke engelenkwaliteiten bezitten, hebben we dan misschien ook vleugels? En zo ja, kunnen we die vleugels dan ook gebruiken? Deze vragen vormen de kern waarmee we deze beide dagen aan de slag gaan. We verbinden ons in diepe verwondering met de engel in onszelf en daarmee ook met de engelen rondom ons heen. We kijken hoe we onze liefdevolle engelenkwaliteiten hier op Aarde kunnen inzetten en verankeren. Wat is ervoor nodig om dit hemelse wezen van liefde  neer te zetten? Zijn er dingen die dit nu nog verhinderen? Zo ja, hoe kunnen we die dan oplossen? Door je te verbinden met de engelenfrequentie in je ziel en deze energie te ankeren op Aarde, kom je dieper in je kracht. Daarmee groei je naar een hoger bewustzijn en een hoger trillingsniveau. Dit stelt je weer in staat om contact te maken met de hogere liefdesenergieën uit het universum en deze onvoorwaardelijke liefde uit te stralen in je omgeving.

We werken met kristallen, oefeningen en geleide meditatie en besluiten deze engelendagen met een bijzondere Openingsceremonie voor spirituele ontwikkeling en groei. Deze opening helpt je ook de aanwezigheid van engelen rondom je beter te zien en voelen.