Evenement 27-10-19 : Dag seminar. Natuur en spirituele wetten. De toestand op de wereld en waarom die zo is.


Dag seminar. Natuur en spirituele wetten. De toestand op de wereld en waarom die zo is.

Houder:
The Resonance Project Nederland
  Provincie:
Overijssel
Datum:
zondag, 27 oktober 2019
  Locatie:
Deventer
Tijd:
Start 10.00 uur. Tot uiterlijk 21.30
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 25.00
  Website:
Categorie:
wetenschap
persoonlijke groei
  E-mail:

Infoatresonanceproject .nl

Waarheid en echte vrijheid voor alle wezens.

Hoe bewust zijn wij mensen? Loopt het bewustzijn terug of groeit het? Wat maakt dat wij leugens niet van waarheid kunnen onderscheiden?

Hoe het wel of niet kennen van de natuur wetten ons leven en gedrag beïnvloedt, Mind Control, bewustzijn, het occulte et cetera. Een lange sessie van 10.00 tot uiterlijk 21.30. Bij dit evenement is aanmelden per email verplicht. Entree is 25,00 euro in de voorverkoop. Aan de zaal 30,00 euro. Entree is inclusief koffie en thee. Lunch en diner moet men zelf meenemen of ter plekke bestellen. Alleen vegetarisch verkrijgbaar.

Een boeiend seminar over de Natuurwetten, de universele spirituele wetten. Wat betekent het om echt “wakker” te zijn. Wie zijn er echt wakker? Een ongeveer 10 uur durend seminar door eric vdf ten hoopen. Over de echte waarheid gegeven door de natuur en hoe onze kennis of onverschilligheid hierover de kwaliteit van ons leven beïnvloed. Geen seminar voor watjes. Geen New Age onzin. Maar de confrontatie met de waarheid voor wie het aandurft en aan kan. Geloof niets maar onderzoek het zelf. Opgave is verplicht via infoatresonanceproject .nl u ontvangt na opgave een mail met gedetailleerde info. Na betaling ontvangt u het entree bewijs..

We krijgen veel vragen over de inhoud van deze jaarlijkse dag hieronder een overzicht:
Gedurende mijn presentaties, workshops en lezingen, neem ik de aanwezigen mee op het pad van zelf-exploratie, het onderzoeken het menselijk bewustzijn en de manier waarop het betrekking heeft op de universele problemen waar we momenteel als soort mee worden geconfronteerd. Enkele van de vragen die ik met de groep probeer te beantwoorden zijn:
Wie zijn wij? Wat is ons doel? Waarom houden we bepaalde overtuigingen vast? Waarom neigen we om onszelf en anderen op een bepaalde manier te zien? Waarom handelen we zoals we doen? Wat heeft dit te maken met de gebeurtenissen die we ervaren in onze wereld? Ik maak gebruik van het materiaal van vele onderzoekers als Mark Passio, maar ook van eigen onderzoek en andere waarheids activisten.
De hele dag is niet meer en niet minder dan een indringende analyse van het menselijk bewustzijn, de waarheid en waarom wij andere waarheden aanvaarden. De volgende concepten en ideeën worden diep verkend:
• De onderdelen van ons eigen Bewustzijn
• Hoe kan je Waarheid en Deceptie herkennen
• De emotionele polariteiten die we in ons leven ervaren
• De verschillen tussen magie en tovenarij (wat is alchemie?)
• Hoe een gezond of destructief wereldbeeld eruit ziet
• De fundamentele aard van goed en kwaad (bestaan goed en kwaad?)
• De fundamentele aard van het probleem waar als soort voor staan
• Hoe werken de krachten van het occulte in ons leven, wat is occult?
• De manieren waarop het menselijk bewustzijn dagelijks wordt gemanipuleerd.
• De onderliggende agenda van deze manipulatie en wie doen dat?
• Wat Natuurwet is en hoe het in schril contrast met de wet van de mens.
• Wat soevereiniteit en anarchie eigenlijk is en hoe je werkelijk vrij kan worden/zijn?
• Oplossingen die iedereen kan gebruiken om het tij te keren en ons en de aarde te genezen (we hebben haast).
De bekende Mind Control technieken en hoe er van los te komen
Occulte wetenschappen die voor ons verborgen worden (werden) gehouden waardoor wij te manipuleren zijn.

De omvang van het werk van The Resonance Project Nederland is een enorme bulk aan kennis, presentaties van 5 weken zijn mogelijk. Elk thema dat aan bod komt is breed en diep genoeg voor een aparte studie. Het is niet de bedoeling alle thema’s uitputtend te behandelen. Het is de bedoeling een beeld te scheppen van wat er gaande is en dat de deelnemers zelf alles verder uit kunnen diepen, samen of op eigen gelegenheid. De rode draad is de aanzet te geven tot inzicht in wat er op deze wereld gaande is op een niet misverstaande wijze maar zo volledig dat elke deelnemer er direct wat mee kan.
Op geen enkele manier vraag ik de deelnemers te geloven wat ik presenteer maar zelf kritisch te blijven en alles te onderzoeken. Bijna alles wat is presenteer heb ik niet zelf bedacht het komt voort uit de natuurwetten en logica. Al het materiaal wat tijdens de dag gepresenteerd wordt en op de website verschijnt mag vrij worden gebruikt.

Alles is liefde*. Angst is een illusie. Alle wezens zijn vrij. De waarheid kan nooit vernietigd worden.
*Wat is liefde?