Evenement 21-01-20 : Bouwen aan een netwerk van Licht en Liefde.Gezamenlijke afstemming en verbinding op afstand via mp 3.


Bouwen aan een netwerk van Licht en Liefde.Gezamenlijke afstemming en verbinding op afstand via mp 3.

Houder:
Mirjam Langenhuijsen
  Provincie:
Noord-Brabant
Datum:
dinsdag, 21 januari 2020
  Locatie:
Nederland en Belgie
Tijd:
20.00.uur tot 20.30.uur
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 10
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
  E-mail:

infoatbewegingvanhetgoudenhart .nl

BOUWEN AAN EEN NETWERK VAN LICHT EN LIEFDE 
de nieuwe tijdsenergie van bewustzijn van het hart. Gezamenlijke afstemming en verbinding op afstand, via mp3 opnames, in Nederland en België.

Lief mens,jij bent een wezen van Licht, al als je geboren wordt. Je komt in een lichaam op aarde, waardoor je allerlei omgevingsenergie en invloeden ervaart, waar jij op reageert en jouw ‘ik bewustzijn’ zich ontwikkelt. Op een bepaald punt identificeren we ons steeds meer met de ervaringen en overtuigingen welke we opdoen en die onze reacties bepalen en dat noemen we dan ons ik. Waar is jouw wezensenergie gebleven?

Jouw wezensenergie is versluierd geraakt door de energie die je je eigen hebt gemaakt door ervaringen en overtuigingen, die jou hebben gevormd en door energie die je uit je omgeving hebt overgenomen. In de nieuwe tijd ontstaat steeds meer ruimte voor het belichamen van deze wezensenergie, die veel ruimer is dan je ik. Ze is deel van een ander bewustzijnsveld en energie, dan die van de zwaarte en ego-hardheid van het ego/ik bewustzijn, dat nog om de aarde heen hangt en waar velen van ons nog op zijn afgestemd. We kunnen in deze tijd loskomen van dat oude bewustzijn en van de energie ervan.

Als je innerlijke ontvankelijkheid aanleert, als je jezelf dieper leert afstemmen op jouw wezensenergie, ontstaat er een verandering in jezelf en heling op lagen die jouw verhinderden hart gedragen bewustzijn te belichamen. Je leert leven vanuit een ander bewustzijn, vanuit een andere dimensie, vanuit een andere energie.De oude energie van angst, van boosheid, van verlatenheid, van miskenning, van pijn en verdriet, verlaten daarmee jouw lichaam, en voelbaar keert er energie van vertrouwen, rust, verbondenheid, waardevol zijn, inspiratie, wijsheid en liefde tot in jouw lichaam en jouw Zijn terug. Ik draag bij aan de aarding van deze energie van dat oneindig veld van goddelijk Licht en Liefde, waar ook jij deel van bent. Het proces zal makkelijker voor je verlopen door de kracht van de gezamenlijke afstemming.

Energie is niet gebonden aan ruimte en tijd. Het is nu mogelijk om met veel gelijkgestemde mensen samen, ook op afstand, de energie voor deze wezenlijke verandering naar hart gedragen bewustzijn tot in onszelf ruimte te geven. Letterlijk worden afstanden daarmee overbrugd: je kunt eraan gaan deelnemen vanuit jouw eigen thuis. We beginnen daarom met een nieuwe activiteit: gezamenlijke afstemming op afstand. Een nieuwe ontwikkeling om met meer mensen samen een krachtig ontvangstkanaal te vormen voor Licht en Liefde, dat tot in ons lichaam en Zijn wil aarden.

Een keer in de maand, op de derde dinsdag van de maand januari,februari ,maart en april, gaan we ons daarvoor verbinden met elkaar, via de bijeenkomst in beweging van het gouden hart. Ik verheug me daar enorm op.

Voor deze afstemmingen op Licht en Liefde ontvang ik Lichtenergie in een actuele tekst en opname, die via de mp3 opname en de bijeenkomst hier, in jou wordt geopend en bewust gemaakt. Het Licht is er al in jou, het Licht van die je bent. Samen met de dimensie van Licht wordt het in jou aangesproken, ontwikkel je er ontvankelijkheid voor en bewustzijn over, en aardt het tot in jouw lichaam en zijn, waardoor jij transformeert. Je komt thuis bij je Zelf: het opent jouw hart.

Aanmelden voor deelname aan de eerste afstemming op 21 januari, kan tot 21 januari 17.00.uur via infoatbewegingvanhetgoudenhart .nl  Na je aanmelding ontvangen we graag meteen jouw bijdrage à 10 euro (per keer) op NL  09 RABO 0113729774 t.n.v. MWH Langenhuijsen o.v.v. afstemming op afstand en de datum.

Als je bijdrage is ontvangen, wordt aan jou de opname op 21 januari rond 18.00.uur met begeleidende instructies per mail of per ‘we transfer’ toegezonden. Ze blijft jouw eigendom.

De eerste gezamenlijke afstemming is die avond op 21 januari, om 20.00.uur. Je zet op dat moment de opname aan om te beluisteren en de gezamenlijke afstemming te beginnen. Dit kun je het beste doen met oortjes in of een koptelefoon op. Je ontvangt na deelname automatisch een aankondiging voor de volgende bijeenkomst, waarvoor je naar eigen keuze jezelf opnieuw aan kunt melden.

De energetische afstemming op het oneindige energieveld van Liefde en Licht, is een ondersteunende weg in deze nieuwe tijd.

Lief mens, je bent zo van harte welkom. Als je mensen kent die eveneens verlangen naar verbinding met het Licht in zichzelf, met hart gedragen bewustzijn, naar gezamenlijk groeien en belichamen daarvan, deel en verspreid deze info gerust. Dank jullie wel.
Licht en Liefde.

Mirjam Langenhuijsen,beweging van het gouden hart, Lichtbegeleider in de nieuwe tijd, Schrijfster van Het Boek van het Hart