Evenement 01-11-19 : Cursus Anders Denken


Cursus Anders Denken

Houder:
Theosophical Society Point Loma
  Provincie:
Noord-Brabant
Datum:
vrijdag, 1 november 2019 - vrijdag, 29 mei 2020
  Locatie:
CKE Eindhoven
Tijd:
20:00 - 22:00
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 130,-
  Website:
Categorie:
gemeenschap
persoonlijke groei
  E-mail:

infoatblavatskyhouse .org

Cursus Anders Denken

Jaarlijks start de cursus Anders Denken en de vervolgcursus Levenswijsheid in september/oktober in diverse plaatsen in Nederland. De cursussen bestaan uit 12 lessen die om de 2 weken worden behandeld van oktober tot mei.

 Met de cursus Anders Denken kun je een positieve bijdrage leveren aan de wereld. Te beginnen bij jezelf, bij je eigen denken. Onze manier van denken bepaalt onze levenswijze. De levenswijze van de mensheid als geheel bepaalt de toestand van de wereld. Ieder van ons heeft het vermogen om meer van de achtergrond van het leven te begrijpen. We kunnen ons denken zelfstandig en zelfbewust verder ontwikkelen door onze manier van denken te onderzoeken en waar nodig te veranderen. Op deze manier groeien we en worden we wijzer. Ben je bereid om bij jezelf te beginnen en zo een positieve bijdrage te leveren? Neem dan de uitdaging aan!

De cursus is gebaseerd op de kern van wijsheid die ten grondslag ligt aan alle grote religies en filosofieën. Deze kern van wijsheid spoort aan tot geestelijke groei. Geestelijke groei kan alleen plaatsvinden met oprecht onderzoek naar Waarheid. Geloof daarom niet zomaar wat wij stellen, maar onderzoek het! Neem alleen dat aan wat je door zelfstandig onderzoek als juist hebt ervaren. Alleen op deze manier kun je een praktische levensfilosofie ontwikkelen die helpt bij het beantwoorden van levensvragen en het oplossen van problemen in de wereld.

De cursus Levenswijsheid is een vervolg op de cursus Anders Denken. In deze cursus onderzoek je grondwaarheden waarmee je een universele levensvisie kunt opbouwen. Een visie waarmee je antwoord kunt vinden op alle levensvraagstukken.

Inschrijven

Je kunt je inschrijven voor de cursus via het inschrijfformulierop de website www.blavatskyhouse.org of door contact met ons op te nemen via infoatblavatskyhouse .org of 070 - 346 15 45. De bijdrage voor de cursussen Anders Denken en Levenswijsheid bedraagt in 2019-2020  € 130,00.

In Eindhoven wordt de cursus op vrijdagavond gegeven en start op 1 november bij CKE.

Meer informatie?

Wilt je meer informatie over onze cursussen of heb je andere vragen (bijvoorbeeld over onze lezingen, symposia, bibliotheek, boekenverkoop), neem dan contact met ons op.

Theosophcial Society Point Loma (TSPL)

www.blavatskyhouse.org

infoatblavatskyhouse .org

070 - 346 15 45