Evenement 16-01-20 : Lezing het Kennis Boek


Lezing het Kennis Boek

Houder:
Marianne de Zeeuw Rademakers
  Provincie:
Noord-Brabant
Datum:
donderdag, 16 januari 2020
  Locatie:
Valkenswaard, de Scheepsvork 17
Tijd:
19.30
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 00,00
  Website:

nederland.hetkennisboek.net

Categorie:
persoonlijke groei
wetenschap
  E-mail:

m .jdezeeuwatchello .nl

Gratis lezing over het Kennis Boek.

Onze Wereld op de drempel van een grote transitie ervaart momenteel de massa chaos waargenomen tijdens deze snelle veranderingen. Dit zijn investeringen gedaan om een Wereld van Eenheid en Vrede te vestigen in de dagen van morgen, zonder enig onderscheid te maken in Religie, Taal, Ras of Sekse. “Vrede in jezelf, Vrede Thuis, Vrede in de Wereld. Dit is het Gewaarzijn van Unificatie.

Met de programma's van het Kennis Boek wordt in meer dan 40 landen gewerkt. Op vele plaatsen in Nederland zijn groepen mensen actief met het lezen en bestuderen van het Kennis Boek. Op deze manier verspreiden we de hoge frequenties die op de letters van het boek geladen zijn. Deze frequenties dragen versneld bij aan het creëren van Vrede en Eenheid voor onze totale wereld.

Het Kennis Boek is ieders individuele Gids. De oproep KOM KOM KOM is bedoeld voor diegene die het bewustzijn hebben verworden van Eenheid en het belang van Samenwerking. Het is noodzakelijk dat iedereen zijn eigen dimensies waarin evolutie en ontwikkeling heeft plaatsgevonden aan te sluiten op het hoofd centrum "het Systeem". In dit  Kosmische Systeem worden alle dimensies samengevoegd om als één totaliteit over de hele wereld te reflecteren. Het bundelen van al onze kanalen en dimensies is de enige manier waarop we Unificatie kunnen bereiken. Iedereen is welkom!