Evenement 11-04-20 : Workshop: Aspecten, heilige geometrie in horoscopen


Workshop: Aspecten, heilige geometrie in horoscopen

Houder:
Ben Rovers Coach | Astroloog | tekstschrijver
  Provincie:
Noord-Brabant
Datum:
zaterdag, 11 april 2020
  Locatie:
Praktijk Ben Rovers - Rosmalen
Tijd:
13:30 - 16:30 uur
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 45
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
  E-mail:

infoatbenrovers .com

Aspecten en de keuzes van de ziel

Dat driehoeken in een horoscoop harmonische aspecten vormen en vierkanten disharmonische, dat weet iedere astroloog. Maar waar komt dit eigenlijk vandaan? In deze workshop wordt dieper ingegaan op de heilige geometrie die schuilgaat achter de aspectenleer. Deze benadering gaat terug op Plato en Pythagoras, die stelden dat de essentie van het leven het beste in wiskundige grootheden kan worden gevat. Denk aan de harmonie van de sferen bij Pythagoras en aan Plato’s regelmatige vlakken. Astrologie steunt in belangrijke mate op dit soort esoterische inzichten. In deze lezing worden enkele grondgedachten m.b.t. geometrische verhoudingen gepresenteerd en vertaald naar de astrologische praktijk van het werken met aspecten. Aspecten raken aan zielsprocessen, omdat ze de ziel confronteren met uiteenlopende neigingen, afwegingen en keuzes.

De workshop biedt de deelnemers een dieper inzicht in de werking van aspecten in een horoscoop. Ze passen het geleerde gelijk toe in de praktijk door specifieke aspecten te onderzoeken in de eigen horoscoop en in die van de andere aanwezigen.

AANMELDEN