Evenement 13-11-19 : Stembevrijding


Stembevrijding

Houder:
Stembevrijdster Cecilia Magnus ism Karin Wagenaar
  Provincie:
Noord-Holland
Datum:
woensdag, 13 november 2019
  Locatie:
Tugela85, Amsterdam
Tijd:
10.30 -12.30
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 11,-
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
  E-mail:

karinwagenaaratt-mobilethuis .nl

Stembevrijding met Cecilia.

Cecilia Magnus is geboren in Antwerpen in 1955. Na een lange tijd lesgeven in het Middelbaar Onderwijs, richtte zij een stichting op genaamd Gemma, Centrum voor Bewuste Communicatie. Dit om meer verbinding mogelijk te maken, verbinding met jezelf, de ander en de wereld. Haar instrumenten daarvoor zijn Geweldloze Communicatie, Opstellingswerk en Stembevrijding.

Bij Stembevrijding wordt er verbinding gemaakt met wat leeft in het lichaam, en daar wordt klank aan gegeven, wat een bijzonder effect heeft voor wie zingt, en ook voor wie toehoort. Eerst worden er speelse opdrachtjes gegeven rond klank, zodat de deelnemers niet meer bezig zijn met goed en fout, want dat is nodig om authentiek te klinken. Stap voor stap krijgen de deelnemers de ruimte om individueel iets te laten klinken, eerst heel kort, om te eindigen met een individuele solo-improvisatie, voor wie wil. Het effect hiervan is vaak dat er een grote verbinding tot stand komt iets heel eigens, wat dan weer een intense verbinding tussen de deelnemers als gevolg heeft. De stilte na het authentieke zingen klinkt anders dan voor het zingen, en dat is vaak magisch.