Evenement 07-04-19 : Yoga en Gongbad


Yoga en Gongbad

Houder:
Spirit Connection
  Provincie:
Overijssel
Datum:
zondag, 7 april 2019
  Locatie:
Almelo
Tijd:
09.40 uur
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 28,50
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
beurzen
  E-mail:

wimsnijders5atgmail .com

Gongbad in de Doopsgezinde Kerk te Almelo.

Op zondag 7 april zal Spirit Connection uit Hilversum een gongbad verzorgen in de Doopsgezinde Kerk. In een gongbad, of klankbad, worden verschillende instrumenten ingezet, zoals Paiste gongen, kristallen klankschalen, ocean drum, enz.                             Deelnemers ondergaan het gongbad in ontspanning al liggend op een mat. De Paiste gongen die worden ingezet, zijn zeer kostbare instrumenten en wellicht de enige instrumenten die in staat zijn onze oordelende geest, waar alles zijn vaste plek heeft of lijkt te hebben, in een neutrale- niet oordelende staat te brengen. 

Paiste gongen zijn in staat ons als een voertuig naar een niet te verwoorden stilte te brengen, een stilte die ons in verbijstering en verwondering brengt. Met name niet als denkbeeld, maar vanuit ‘de eerste hand’ in aanraking komen met deze stilte, kan een omkering brengen in de wijze waarop wij in het leven staan

Voorafgaand aan het gongbad is er gelegenheid deel te nemen aan een yoga les gegeven door Francis van der Weide uit Hengelo, zie www.yogaleshengelo.nl Je kunt hieraan deelnemen, je kunt echter ook enkel het gongbad bezoeken.

Aanvang yoga, 10.00 uur (inloop 9.40 uur)                                                                    Aanvang gongbad, 11.30 uur (inloop 11.00 uur)

Waar: Doopsgezinde kerk, Grotestraat 57 te Almelo                                                 Wanneer: zondag 7 april.  

Entree yoga+gongbad samen € 28,50 Entree alleen het gongbad € 24,50

Opgave Tel 06-18776614 of per mail, zie ook www.spiritconnection.nl