Evenement 20-02-22 : Ascensie workshop-dag


Ascensie workshop-dag

Houder:
Joannetta Piters, docent bij de Spirituele Academie
  Provincie:
Limburg
Datum:
zondag, 20 februari 2022
  Locatie:
Centrum Yoga & More in Maastricht
Tijd:
10.00-16.00 uur
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 195,00
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
persoonlijke groei
  E-mail:

infoatliakada .nl

Ascensie-workshopdag op Zondag 20 februari 2022.

Welkom in de nieuwe tijd! We gaan onszelf en de wereld steeds meer vanuit een vijf  dimensionale perceptie zien. Onze wereld wordt steeds groter en ruimer. We beseffen allang dat er meer is tussen Hemel en Aarde en dat we er niet meer alleen voor staan. De Spirits willen steeds dichter bij ons komen en wij mogen die handaanreiking vastpakken.

Elke dag overspoelen vanuit de Scheppingsbron de energieen van de Zeven Heilige Vlammen de Aarde. Wanneer je bewust hierop afstemt en deze bewust in je opneemt zullen deze energieen krachtig door je heen stromen en je scheppingskracht doen toenemen. Ze werken heilzaam, evenwichtig en helend.

De Ascensie-workshopdag is ervoor bedoeld om je trilling te doen verhogen (ascenderen)en daar waar nog onevenwichtigheid is in balans brengen. De stralen zullen tijdens deze dag door jou heen werken en je zult de energieen van de Meesters letterlijk ervaren. Oude wonden zullen getransformeerd en getransmuteerd worden en krachtige helende energie komt ervoor in de plaats. Je gaat in contact komen met jouw eigen Ik Ben energie. De mannelijke en vrouwelijke God en Godin in jou!

De stralen in je opnemen zal je op een heel krachtige manier helpen om de energieen in je chakra's, die overeenkomen met de stralen, in balans te brengen en gracieuzer zult worden. Op je weg naar verlichting zul je alle zeven hoofdstralen -en later ook de vijf nog verborgen stralen- in balans mogen brengen om grotere wijsheid en meesterschap te kunnen verwerven. Bij elk van de Zeven Heilige Vlammen hoort een geascendeerde Meester, die zijn wijsheid aan deze energiestroom meegeeft.

Deze dag zal je verder helpen op je pad van Meesterschap! 

Inschrijven voor deze dag kan bij: http://www.despiritueleacademie.nl/inschrijven/

Voel je welkom.