Evenement 30-11-19 : Documentaire over gezondheid Groningen


Documentaire over gezondheid Groningen

Houder:
Bruno Groening Vriendenkring
  Provincie:
Groningen
Datum:
zaterdag, 30 november 2019
  Locatie:
MFC De Stroming
Tijd:
11.00
  Google Maps:

Bijdrage:
€ vrijwillige gift
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
  E-mail:

vanleeuwenpeter1atgmail .com

 

Persbericht

Een weg naar gezondheid – documentaire en lezing

Genezing langs geestelijke weg, ook van ongeneeslijke ziekten – voor veel mensen klinkt het te mooi om waar te zijn. Dat dit toch mogelijk is, toont de indrukwekkende documentaire “Het fenomeen van de genezing”. De documentaire draait op zaterdag 30 november 2019 11.00 tot circa 17.00 uur (incl. 2 pauzes) in MFC De Stroming, Merwedestraat 54. 9725 KE  Groningen. De toegang is gratis, een gift is welkom. Meer informatie en reserveren via 06-243554254,  of via www.bruno-groening-film.org
Aansluitend heeft op woensdag 10 december een informatieve lezing plaats over het thema “Een weg naar gezondheid – hulp en genezing langs geestelijke weg door de leer van Bruno Gröning”. Plaats: Munsterhoes, Munsterheerd 55, 9736 GJ  Groningen. De lezing begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk, een gift is welkom.

Een weg naar gezondheid
Veel mensen zijn zoekende, zoekende naar gezondheid, naar een weg om te worden verlost van hun pijn, ellende, nood, ziekte. De reguliere geneeskunde staat vaak met lege handen. Hoewel artsen hun uiterste best doen, moeten ze vaak tegen hun patiënten zeggen: "Er is niets meer aan te doen” of “U moet er mee leren leven". Uitspraken die mensen tot wanhoop drijven, die hen vertwijfeld doen zoeken naar iets wat hen kan helpen: een andere weg naar gezondheid. Gelukkig bestaan er andere wegen. Eén daarvan is deze: wereldwijd vinden al veel jaren genezingen plaats langs geestelijke weg, door de leer van een man, genaamd Bruno Gröning.

Bruno Gröning (1906-1959)
Hij was een eenvoudige man, geen arts, geen academicus. Hij beschikte over een intuïtief weten van de levenskracht en hoe de mens zich ermee kan verbinden en deze in zich kan opnemen. Dit weten heeft tot op heden talloze mensen geholpen, die vertellen over opnieuw verkregen gezondheid, innerlijke vrijheid, lichtheid en levensvreugde. Wat in de jaren ‘50 met Bruno Gröning begon, heeft zich tot een wereldomvattende Vriendenkring ontwikkeld, die in meer dan 130 landen ten behoeve van het algemeen belang werkzaam is en intussen wereldwijd één van de grootste verenigingen voor genezing langs geestelijke weg. Deze internationale gemeenschap is boven-confessioneel en wordt uitsluitend gedragen door vrijwillige giften en onbezoldigde werkzaamheden.

Genezingen
Binnen de Bruno Gröning-Vriendenkring wordt nog steeds verteld over vele genezingen die er gebeuren – ook van zogenaamde ongeneeslijke ziekten. In een Medisch-Wetenschappelijke Vakgroep onderzoeken en documenteren artsen en andere mensen met een medisch beroep de succesberichten. Naast genezingen van ziekten vertellen veel vrienden ook over genezingen van verslaving of over hulp in de meest verschillende levenscrises, noodsituaties of na het toeslaan van het noodlot. Maar de genezingen hebben niets met behandeling of therapie te maken. Ze gebeuren langs geestelijke weg, doordat de mens weer het geloof in de eigen gezondheid opneemt en zich zo voor het werken van de goddelijke genees- en levenskracht opent.
Bruno Gröning zei: "Tegen te houden is het niet. In de hele wereld zal de genezing zich voltrekken."

Voor meer informatie: telefoon 06-24354254
www.bruno-groening.org - www.bruno-groening-film.org - www.youtube.com/user/BrunoGroening

U bent van harte welkom!