Evenement 23-03-19 : In den Beginne - workshop Opstellingen- Matthijs Anthonise | Zicht op je Weg


In den Beginne - workshop Opstellingen- Matthijs Anthonise | Zicht op je Weg

Houder:
Matthijs Anthonise - Zicht op je Weg ism Gonda Postma -d'Raadgever
  Provincie:
Groningen
Datum:
zaterdag, 23 maart 2019
  Locatie:
Centrum De Poort, Groningen
Tijd:
10.00-17.00
  Google Maps:
Bijdrage:
€ 85 vragensteller, € 30 representant
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
  E-mail:

Draadgeveratgmail .com

Yes! In den Beginne - opstellingen met Matthijs Anthonise - Zicht op je Weg en Gonda Postma -d'Raadgever eerder al in Friesland en Drenthe en nu ook in Groningen!

Wil jij ook graag zicht op blokkades vanuit vorige levens en oertrauma's verwerken? In den Beginne In deze workshop gaan we aan de slag met onszelf daar waar oude pijn en verdriet liggen opgeslagen uit onverwerkte ervaringen en gevoelens uit vorige levens. Sommige van deze blokkades vinden hun oorsprong in het vroegste begin van onze ontwikkeling en ervaring als mens. Hier liggen de zogenaamde oertrauma's opgeslagen. Herinner jeZelf

Deze oertrauma's zijn verbonden met onze eerste levens en ontwikkeling hier op aarde in menselijke vorm. Van hieruit ontstaan de lessen die als een rode draad door veel van onze levens heen lopen tot op de dag van vandaag.

Ze zijn verbonden met belangrijke tijdperken en staan symbool voor de verschillende stadia in onze ontwikkeling als mens. Dit zijn o.a.

1. Het vroege Christendom (Katharen, de innerlijk weg van het hart, vervolging, inquisitie)

2. Het oude Egypte, (Priester/ priesteres, inwijdingen, verbinding met de oude wereld en het weten)

3. Atlantis en ondergang (Ontwikkeling van de eigen wil en loskomen van goddelijke begeleiding)

4. De Annunaki en het onstaan van de mens (Begin van het menselijke ras en onze vergeten herkomst, hof van eden, zogenaamde gevallen engelen etc. )

5. Vooraardse levens, zielengroep, sterrenvolkeren, incarneren, afscheiding, bewustzijnsvernauwing/ veruiming

Voor wie Mensen die het gevoel hebben dat deze periodes nog steeds invloed op hem of haar hebben en oudzeer willen loslaten om een dieper inzicht te krijgen in hun eigen spirituele ontwikkeling.

Wat gaan we doen

Centraal staat de vraag waar je nu in je leven tegen aanloopt en waarom je moeilijk stappen vooruit kunt zetten of zelfs geblokkeerd wordt. Met gebruik van opstellingen gaan we voelen welk stukken er vanuit vorige levens, bijvoorbeeld het oude Egypte of het vroege christendom, nog een verstorende werking hebben op je leven nu. We maken contact met deze levens en verwerken de traumatische emoties, gevoelens en oude overtuigingen die als blokkades vast zijn gaan zitten in onze energie, aura en chakra lagen. Hierdoor kan de (deel)persoonlijkheid die je toen was vrede vinden en weer geheel in je persoonlijkheid van nu intergreren.

Resultaat: De energie kan weer gaan stromen. Verborgen talenten, vermogens en inzichten komen vrij en helpen je je ware aard en afkomst te herinneren. Wie je ten diepste bent wordt weer zichtbaar. Je komt meer en meer in contact met jouw zielsbestemming en wat voor jouw belangrijk is in dit leven.

Tijd: 10.00: ontvangst, kennismaking en introductie. 10.30: Start opstellingen 17:00 Afsluiting

Neem je zelf iets mee voor de lunch? 

Meer info via link website

Aanmelden via E-mail