Evenement 05-02-22 : Ascensie training


Ascensie training

Houder:
Esther Kleijn, Nohrah
  Provincie:
Zuid-Holland
Datum:
zaterdag, 5 februari 2022
  Locatie:
Hellevoetsluis
Tijd:
09:00 - 17:00
  Google Maps:
Bijdrage:
€125,-
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
  E-mail:

infoatNohrah .nl

Ascensie training

Deze mooie eendaagse training is er op gericht je systeem op te schonen en te activeren. Het helpt je bij je ascensie proces en verdere bewustwording. Je word je bewuster van de maatschappij waarin wij leven. Je krijgt een beter beeld van de invloed die de maatschappij, of de matrix, op ons heeft. Hoe deze onze “keuzes” beïnvloed zonder dat wij ons daar bewust van zijn. Het helpt je om dichterbij jezelf te komen, waardoor jijzelf weet wat goed voor jou is.

De matrix heeft invloed op de 4 lichaamsystemen. Daar is de opschoning in deze ascensie training op gericht.

Na de opschoningen gaan we met de chakra’s aan de slag en een aantal andere activeringen. Alles gaat in overeenstemming met het hogere zelf, de I am presence. Zo krijgt iedereen precies wat hij/zij hebben kan. De activaties helpen je om gemakkelijker om te gaan met de tijd waarin wij leven en hebben ook effect op je bewustwordingsproces. Het helpt je om dichterbij jezelf te blijven. Door dichtbij jezelf te blijven, heeft de matrix minder grip op je en kan je bewuste keuzes maken.

Tijdens de opschoningen en activaties maak ik gebruik van de Mahatma energie. Mahatma energie is rechtstreeks afkomstig van de bron en is daarom zeer zuiver en puur. Ze is de hoogst ongeprogrammeerde energie die er is en neemt nog in kracht toe. De Mahatma energie beslaat het volledige spectrum van de bron. Dat betekent alle kleuren/stralen van de bron/vader/moeder/God de Divine. Dit zijn 352 stralen waar Reiki er 1 van is. De Mahatma energie kent ok de hoogste trillingsfrequentie en is nu voor ons beschikbaar. De energie hamoniseert en balanceert ons fysiek en energetisch systeem. Door haar hamoniserende en balancerende werking is ze uitermate gechikt om tijdens opschoningen en activaties toe te passen. Alles verloopt daardoor vloeiend en geeft een diepe ontspanning.

Deze training is geschikt voor mensen vanaf ongeveer 18 jaar.  

Inhoud training:
• Clearing (opschoning van je 352 chakra’s en 12 lichaam systemen en verwijderen van onder andere zware energieën en symbolen. Hieronder valt het sysmbool die bij de Reiki initiatie tussen het 7de en 8ste chakra wordt geplaatst. Dit symbool belemmert jou verbinding met je I am presence. Geef tijdens de opschoning in jezelf aan of je dit symbool wilt behouden. Jouw I am houdt hier dan rekening mee.);
• Anthakarana  (regenboogbrug activering tot het volledige spectrum);
• Matrix clearing;
• Teachings: Matrix
• Activatie Hogere Hart chakra;
• Kernangst matrix omzetten in Liefde;
• Activatie Lichtlichaam (Mer Ka Ba);
• Licht frequentie verhoging;
• DNA activering;
• Upgrading van de chakra’s met de mahatma energie en de goddelijke lichtfrequentie.

Deze Ascensie training is een opzichzelf staande workshop. 

De investering in jezelf is  € 125,- inclusief thee met wat lekkers erbij.

Aanmelden kan via mijn website www.nohrah.nl/trainingen/ of de agenda op mijn site.

Zie ook onze voorwaarden en overige trainingen op de website: www.Nohrah.nl/trainingen/

Let op! Het is helaas niet mogelijk om deel te nemen aan onze workshops indien je een psychische aandoening, epilepsie of een pacemaker hebt. Dit is omdat de energie elektromagnetisch geladen is en een nadelig effect hierop kan hebben.