Evenement 26-09-19 : Een weg naar gezondheid - informatieve lezing


Een weg naar gezondheid - informatieve lezing

Houder:
Bruno Gröning-Vriendenkring
  Provincie:
Zuid-Holland
Datum:
donderdag, 26 september 2019 - donderdag, 7 november 2019
  Locatie:
Rotterdam
Tijd:
19.30 uur
  Google Maps:
Bijdrage:
gratis, een gift is welkom
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
  E-mail:

netherlandsatbruno-groening .org

Een weg naar gezondheid – informatieve lezing

Op donderdag 26 september, 17 oktober en 7 november 2019 vindt er in Centrum Djoj, Antony Duyklaan 5-7, 3051 HA Rotterdam, een informatieve lezing plaats over het thema “Een weg naar gezondheid – hulp en genezing langs geestelijke weg door de leer van Bruno Gröning”. De lezing begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk, een gift is welkom.

Op zondag 29 september 2019 vindt er over hetzelfde thema een informatieve lezing plaats vindt in recreatieruimte “De Vrije Ban”, Vrijenbansestraat 50, 3037 VZ Rotterdam. De lezing begint om 14.00 uur en is gratis toegankelijk, een gift is welkom.

Een weg naar gezondheid

Veel mensen zijn zoekende, zoekende naar gezondheid, naar een weg om te worden verlost van hun pijn, ellende, nood, ziekte. De reguliere geneeskunde staat vaak met lege handen. Hoewel artsen naar beste kunnen handelen, moeten ze vaak tegen hun patiënten zeggen: "Er is niets meer aan te doen” of “U moet er mee leren leven". Uitspraken die mensen tot wanhoop drijven, die hen vertwijfeld doen zoeken naar iets wat hen kan helpen: een andere weg naar gezondheid. Gelukkig bestaan er andere wegen. Eén daarvan is deze: wereldwijd vinden al veel jaren genezingen plaats langs geestelijke weg door de leer van een man genaamd Bruno Gröning.

Bruno Gröning (1906-1959)

Hij was een eenvoudige man, geen arts, geen academicus. Hij beschikte over een intuïtief weten van de levenskracht en hoe de mens zich ermee kan verbinden en deze in zich kan opnemen. Dit weten heeft tot op heden talloze mensen geholpen, die vertellen over opnieuw verkregen gezondheid, innerlijke vrijheid, lichtheid en levensvreugde. Wat in de jaren 50 met Bruno Gröning begon, heeft zich tot een wereldomvattende Vriendenkring ontwikkeld, die in meer dan 130 landen ten behoeve van het algemeen belang werkzaam en intussen wereldwijd één van de grootste verenigingen voor genezing langs geestelijke weg is. Deze internationale gemeenschap is bovenconfessioneel en wordt uitsluitend gedragen door vrijwillige giften en onbezoldigde werkzaamheden.

Genezingen

Binnen de Bruno Gröning-Vriendenkring wordt nog steeds verteld over vele genezingen die gebeuren – ook van zogenaamde ongeneeslijke ziekten. In een Medisch-Wetenschappelijke Vakgroep onderzoeken en documenteren artsen en andere mensen met een medisch beroep de succesberichten. Naast genezingen van ziekten vertellen veel vrienden ook over genezingen van verslaving of over hulp in de meest verschillende levenscrises, noodsituaties of na het toeslaan van het noodlot. Maar de genezingen hebben niets met behandeling of therapie te maken. Ze gebeuren langs geestelijke weg, doordat de mens weer het geloof in de eigen gezondheid opneemt en zich zo voor het werken van de goddelijke genees- en levenskracht opent.

Bruno Gröning zei: "Tegen te houden is het niet. In de hele wereld zal de genezing zich voltrekken."

Lezing

Tijdens de lezing kunt u zelf de genezende kracht ervaren. Er wordt uitleg gegeven over Bruno Gröning en zijn leer en hoe u deze voor uzelf kunt toepassen. Medisch gecontroleerde genezingen worden voorgesteld en toegelicht.

Voor meer informatie: telefoon 06-24354254, e-mail: netherlands@bruno-groening.org

www.bruno-groening.org - www.bruno-groening-film.org - www.youtube.com/user/BrunoGroening

U bent van harte welkom!