Evenement 21-03-19 : Een weg naar gezondheid van lichaam en ziel - informatieve lezing


Een weg naar gezondheid van lichaam en ziel - informatieve lezing

Houder:
Bruno Gröning Vriendenkring
  Provincie:
Zuid-Holland
Datum:
donderdag, 21 maart 2019
  Locatie:
Zoetermeer
Tijd:
19.30 uur
  Google Maps:
Bijdrage:
gratis, een gift is welkom
  Website:
Categorie:
persoonlijke groei
  E-mail:

netherlandsatbruno-groening .org

Een weg naar gezondheid van lichaam en ziel - informatieve lezing

Op donderdag 21 maart 2019 vindt er in wijkcentrum “Meerzicht”, Uiterwaard 21, 2716 VA Zoetermeer, een informatieve lezing plaats over het thema “Een weg naar gezondheid van lichaam en ziel – hulp en genezing langs geestelijke weg door de leer van Bruno Gröning”.

De lezing begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk, een gift is welkom.

Bruno Gröning leefde van 1906 tot 1959 in Duitsland. Hij wees de mensen erop, dat er een genezende kracht in de kosmos bestaat, die hij “Heilstrom” noemde. Hij legde genezingzoekenden uit hoe ze door opname van deze kracht gezond konden worden. Tot zijn dood in 1959 gebeurden er tijdens zijn voordrachten in Duitsland en Oostenrijk talloze genezingen, ook van ongeneeslijke ziekten. Ook na zijn dood gebeuren nog altijd genezingen en is de Bruno Gröning-Vriendenkring opgericht.

Tijdens de lezing kunt u zelf de genezende kracht ervaren. Er wordt uitleg gegeven over Bruno Gröning en zijn leer en hoe u deze voor uzelf kunt toepassen. Medisch gecontroleerde genezingen worden voorgesteld en toegelicht.

Bruno Gröning vergeleek de mens met een batterij, die steeds weer opgeladen moet worden, zodat hij gezond en energiek zijn leven vorm kan geven. Op verschillende plaatsen (o.a. in Den Haag, Dordrecht, Rotterdam en Zoetermeer) vinden er iedere drie weken bijeenkomsten van de Bruno Gröning-Vriendenkring plaats, waar gezamenlijk de Heilstrom wordt opgenomen. Na het bijwonen van een informatieve lezing kunt u hieraan deelnemen. Ook deze bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk, een gift is welkom.

Contact:

Telefoon: 06-24354254
E-mail: netherlandsatbruno-groening .org

Meer informatie:

www.bruno-groening.org

www.bruno-groening-film.org

www.youtube.com/user/BrunoGroening

Organisator:

Bruno Gröning Vriendenkring / Kreis für natürliche Lebenshilfe e.V.